Rezultati natječaja za terminal za brodove i autobusni kolodvor u Dubrovniku

Objavljeni su rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja “Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralna garažno-poslovna građevina i autobusni kolodvor” u Dubrovniku ( više ovdje).

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 20 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, većinom su glasova dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 248.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “09”.

Autor: dipl. ing. Alfred Michael Schluder

1-3

1-1

1-4

1-2

1-5

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 155.000,00 kn neto dojeljuje se radu pod šifrom “06”.

Autori: Katušić Kocbek Arhitekti s.o.o.

Projektni tim: Davor Katušić, d.i.a. MA BI; Jana Kocbek, u.d.i.a.; Krešimir Kolaković, d.i.a.; Sven Belak, stud.arh.; Bruna Stipaničić, m.i.a.; Ivana Triva, stud.arh.

2-1

2-3

2-2

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 93.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “13”.

Autori: Miroslav Geng, d.i.a. i Tin Sven Franić, d.i.a.
Suradnici: Mateja Markešić, m.i.a.; Tamara Relić, b.i.a. i Dora Sipina, b.a.i.

 

3-1

3-2

 

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 74.400,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom “16”.

Autor: Tower 151 Architects – Zagreb d.o.o.

Autorski tim: Saša Glazer, d.i.a.; Diana Kačić Yeoman; Radovan Sević, m.a.; Andrew Yeoman R.I.B.A.

4-2

4-1

4-3

 

PETA NAGRADA u iznosu od 49.600,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom “19”.

Autor: Rubing projekt j.d.o.o. Damir Rubeša, d.i.a.
Koautori: Iva Prtenjača m.i.a.; Tihomir Rzouxek, d.i.a.

5-1

5-2

5-3

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
prof. Branko Kincl, d.i.a., – Predsjednik O.S.; dr. Andro Vlahušić, Gradonačelnik Dubrovnika;
Jean-Pierre Enjolras, d.i.a.; Iva Gredelj, d.i.a.; prof. dr. Gulsun Saglamer, d.i.a.; prof. Nikola Popić, d.i.a.; Dražen Pejković, d.i.a.,

Zamjenici članova O.S.: Vanda Ivanković – Kontić, d.i.a.; Miroslav Dragomanović, d.i.a

Tehnička komisija: Dragutin Gašparović, d.i.a., Malojka Sertić, d.i.a.
Savjetnica za promet: Branka Burić, dipl. inž. prometa
Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dia.

NATJEČAJ
Opći, drugog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni:
za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja. Registarski broj natječaja je 28-16/DU/-UA/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
DUBROVNIK INTERNATIONAL CRUISE PORT INVESTMENT d.o.o, 10000 Zagreb, Savska cesta 106

PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
MATRIX-d – inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb; OIB 90418223094; autor Miroslav Dragomanović, dipl.inž.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA:
u svojstvu autora imale su imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:
– usklađenost s Programom, zakonima i propisima,
– etapne mogućnost izvedbe,
– multifunkcionalnost korištenja prostora,
– prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat,
– funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja,
– racionalnost i ekonomičnost rješenja,
– primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

 

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

 

Izvor: Društvo arhitekata Zagreba