HOPS Matulji

Predstavljamo realizaciju ureda Randić i suradnici – zgradu HOPS-a (Hrvatskog operatera prijenosnog sustava) u Matuljima te donosimo njihov tekst u nastavku.

Kompleks zgrada Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), distributivni centar Rijeka, nalazi se u Matuljima, neposredno do trafostanice.


Projekt je objedinio sadržaje operatera ranije disperzirane na više lokacija (uprave, uredskih prostora, servisnih prostora i radionica) na jednom mjestu.

Sadržaji su smješteni u dva jasno razdvojena volumena; garaže i servisnog dijela, smještenih u volumen iz prefabriciranog betona, te upravnu zgradu, obučenu dvostrukim staklenim pročeljem.

Pročelje upravne zgrada predstavljalo je centralnu temu istraživanja, vezano uz principe projektiranja zgrade gotovo nulte energije, te karakter prostora rada.

Ovojnicu čini dvostruka staklena fasada, s međuprostorom dostupnim iz ureda, gdje su, uz zaštitu od sunca, smještene i posude za sadnju vegetacije, kojima se prostori mogu individualizirati.

U reduciranoj arhitekturi industrijskog kompleksa, opna je jedini dinamički element, koja u dnevnom ritmu mijenja karakter zgrade, kao i doživljaj vanjskog prostora iz ureda.

Projektni tim:

Saša Randić, Iva Vucković, Iva Šulina, Zorana Šimunović

Lokacija: Matulji, Hrvatska

Površina: 8.496 m2

Godina realizacije: 2019.

Fotografije: Marko Mihaljević