Kampovi Mon Perin

Predstavljamo projekt rekonstrukcije javnih objekata u Kampovima Mon Perin u Općini Bale. Autori su arhitekti projektnog ureda NFO, koji o koneceptu projekta govore u tekstu koji slijedi.

Kampovi Mon Perin nalazi se u Općini Bale te se rasprostire na 9 km obale na pola puta između Rovinja i Pule.

Cijela zona je zaštićena dijelom kao prirodna cjelina i arheološko nalazište tako da su uvjeti gradnje iznimno strogi.

1 sit

 

Projektni zadatak bio je podići kategorizaciju kampa sa 2 ** zvjezdice na 4**** između dvije sezone. Unutar zadanih prostorno planskih uvjeta rekonstruirani su objekti ulazne Recepcije kampa, Restorana Porto Buso i 8 sanitarnih čvorova. Postojeći objekti su mahom bile “rekonstrukcije rekonstrukcija” s premalim kvadraturama i substandardnog uređenja.

Postojeći objekti smjeli su se rekonstruirati, ali u zadanim gabaritima bez povećanja, što je bila iznimno otegotna okolnost s obzirom na traženo podizanje standarda u smislu kategorizacije. Također je bio cilj stvoriti suvremeni kamp s građevinama koji i arhitektonskim jezikom sugeriraju nov smjer razvoja usluga unutar kampa.

0

Recepcija, stanje prije rekonstrukcije

 

Recepcija se nalazi na ulazu tj. na dodirnoj točki između 2 kampa Mon Perina (San Polo i Colone), tu se vrši distribucija gostiju i prikupljaju osnovne informacije o uslugama Kampa.

 

1

2

3

Osim same rekonstrukcije postojećeg gabarita recepcije dodana je vanjska pergola kao svojevrsni predprostor za okupljanje gostiju koja uz samu zgradu recepcije obgrljuje i 3 ‘presvučena’ kontejnera za potrebe uprave kampa tokom sezone.

5

8

Tlocrtni trokutasti oblik proizašao je iz oblika sugeriranog postojećim prometnicama koji usmjeravaju posjetitelje u jedan ili drugi kamp.

7

4

 

Restoran Porto Buso nalazi se na atraktivnoj lokaciji uz samu obalu te je i njegova osnovna forma definirana postojećim objektom.

002

Restoran, stanje prije rekonstrukcije

Rekonstrukcijom se samo zadržao osnovni konstruktivni sistem uz potpunu promjenu interijera, fasadnih obloga i opreme. Uz restoran nalazi se velika terasa, dječje igralište i prostor za montažnu pozornicu.

11

10

9

15

14

 

 

Sanitarni čvorovi su bili poseban izazov upravo radi potrebe za većim brojem sanitarnih čvorova i pratećih sadržaja u istom gabaritu.

00005

Sanitarni čvorovi, stanje prije rekonstrukcije

 

Težnja je bila da se kroz sličnu oblikovnu formu sagrade svih 8 sanitarnih čvorova.

U kampu San Polo nalazi se 4 sanitarna čvora napravljenih sa završnom obradom od kamenih prefabrikata dok se u kampu Colone nalaze 4 sa završnom obradom HPL ploča.

16

19

Sanitarni čvorovi su projektirani kao tipski (2 tipa). Sastoje se od zatvorenih djelova za sanitarije te natkrivenog dijela za pranje posuđa i odjeće. Takvom dispozicijom sanitarni čvorovi unutar sebe ostvaruju i komponentu javnog te postaju mjesta susreta.

18

17

20

Bez izvrsne suradnje s naručiteljem Mon Perin d.o.o. koji je prepoznao važnost ovakve intervencije u kampu i voditelja projekta Ivana Fabrisa iz IF projekta d.o.o. ne bi bilo moguće u ovako kratkom roku i prilično teškim uvjetima ostvariti ove realizacije”, ističu arhitekti.

24

21

22

 

 

Puni naziv ostvarenja: Rekonstrukcija javnih objekata u Kampovima Mon Perin u Općini Bale

Lokacija: Kamp Mon Perin, Općina Bale

Investitor/Naručitelj: Mon Perin d.o.o., Trg La Musa 2, Bale

Autori: NFO d.o.o., Projektni tim: Kata Marunica, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Nenad Ravnić, Goran Rukavina, Filip Vidović

Suradnici: Voditelj projekta: IF Projekt d.o.o.

Projektanti suradnici: Zona Creativa d.o.o., IEP d.o.o., Technica suprema d.o.o., Radionica statike d.o.o.

Godina projekta: 2015.

Godina realizacije: 2016.

Vrijednost investicije: aproksimativno 14.000.000,00 kn

Autor fotografija: Bosnić + Dorotić

 

Nacrti

02

03

04

01

001

0001

0002

0003

0004