„Kontejner“ obavijen staklenom opnom

Stalni postav Antičke zbirke smješten je na prvome katu zgrade Arheološkog muzeja u Zadru izgrađene 1972. godine po projektu Mladena Kauzlarića. Glavna ideja autora muzeja bila je isprojektirati „kontejner“ za izlaganje obavijen staklenom opnom, koja pruža dovoljno svjetla izlošcima. Istovremeno, poluprozirna staklena opna sa ritmično postavljenim prozorima omogućava vizure na najvažniji eksponat postava: rimski forum.

5

14

Novi postav Antičke zbirke ne preparira zatečeni prostor i ne zadire u izvedene arhitektonske elemente muzeja uključujući i spušteni strop. Svi izlošci smješteni su unutar samonosive čelične strukture koja zapunjava središnji prostor etaže i koja svojom formom, svojim ritmom asocira na arhitekturu rimskoga hrama.

3

2

1

Jednostavnost prostornog koncepta stalnog postava nadograđena je ponavljanjem oblikovno istih elemenata, čeličnih regala poslaganih u pravilnom ritmu, od početka do kraja zadanog prostora. Arhitekura stalnog postava, odnosno formiranje prostornih niša slijedi kustosku koncepciju koja je bazirana na principu tematskih cjelina, od kojih svaka obrađuje jedan aspekt života antičkog Zadra (Iader) i njemu gravitirajućeg područja južnog dijela Liburnije (sjeverna Dalmacija), prostora gdje je rimska antika djelovala punom silinom svoje civilizatorske i političke misije.

6a7a

8a9a

10a11a

Na ovaj način stvorena je linija kretanja, izrežiran je mizanscen na čeličnoj pozornici, koji vodi posjetioce od uvodnih sekvenci stalnog postava Antike do dramski najdojmljivijeg trenutka, a to je susret sa ninskom skupinom carskih kipova natprirodne veličine, koji su unutar zadanih arhitektonskih gabarita dobili zasluženi prostor.

4

Čelični regali funkcioniraju kao nenametljiva ambalaža, ali ipak dovoljno snažna da na sebe primi iznimno heterogene artefakte, u rasponu od kamene plastike teške i po nekoliko tona do rimskih gema koje je moguće promatrati tek uz pomoć povećala.

12

Za razliku od dolazne linije kretanja posjetioca koja je vrlo temeljita, povratak na početak priče je pravocrtan uz nizanje viđenih tema prezentiranih pojedinačnim izlošcima kao i izmjenom kadrova antičkog foruma in situ.

Tip ostvarenja: interijer
Puni službeni naziv ostvarenja: Stalni postav antike
Lokacija: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1
Autori: Iva Letilović, Igor Pedišić
Grafički dizajn: Superstudio 29 / Andro Giunio /
Kustosica: Kornelija A. Giunio
Suradnici: Ante Bljajić, Domagoj Diklić
Fotograf: Miljenko Bernfest
Projektna tvrtka: AB Forum
Godina projektiranja: 2007.
Izvođač: Primat RD, MDM-ING
Godina dovršetka gradnje: 2014.
Površina lokacije: 500 m2
Ukupna tlocrtna površina: 500 m2
Troškovi gradnje (kn/m2):4.000,00 kn/m2