Moderna Makarska

Kako je modernizam obilježio grad u kojem je stanje s preizgrađenošću došlo do alarmantnog?
Koja su najznačajnija ostvarenja i kakav je odnos prema nasljeđu modernizma u Makarskoj?

Zgrada FINA-e u Makarskoj, arhitekt Petar Vulović, foto: Petra Radić

U suradnji projekta Motel Trogir i Udruge za istraživanje, promicanje i zaštitu kulturne baštine Makarskog primorja i Zabiokovlja “Kačić” tura modernom Makarskom održat će se u nedjelju, 8. rujna 2019. u 18 sati ispred zgrade FINA-e.

Turu će voditi arhitektice Petra Radić i Petra Visković iz Udruge “Kačić”.

Predviđeno trajanje je oko dva sata, a sudjelovanje besplatno.

Motel Trogir  je projekt Udruge za suvremene umjetničke prakse – Slobodne veze iz Zagreba.