Mostom preko grada

Gradić Covilha nalazi se u središnjem Portugalu i poznat je kao središte prerade vune. Iako je stari grad uglavnom bio smješten u udolini, industrijalizacijom se povećava broj stanovnika pa se tako i grad širi na okolne obronke. Impresivna topografija koja se uključuje u urbanizam grada, postala je u jednom trenutku i prepreka stanovnicima za njihovu mobilnost, ali i sredstvo za turističku isplativost kraja.

Prirodne ljepote kao brend najbolje se daju prodati ako ih prati dobra infrastruktura, što je slučaj i u dalekovidnosti grada Covilhe. Naime, nad gradom je nedavno sagrađen monumentalni pješačko-biciklistički most koji lebdi nad čitavim krajolikom, na čak 52 metra nadmorske visine! Projekt koji potpisuje portugalski ured João Luís Carrilho da Graça naziva se Ribeira de Carpinteira i sinusoidno undulira prostorom Serra de Estrele i rijeke Carpinteire. U potpunosti je izveden od bijelog betona na nosačima kvadratnog presjeka te kužnim nosačima sa spiralnim stubištima na krajevima, dok je put postavljen drvenim letvicama.

Korišteno je azobe drvo koje je izuzetno taktilno i uglađeno, te pruža vizualno iskustvo istodobnog spajanja s okolišem te nevjerojatan panoramskog pogleda na čitav kraj. Iako bi kritičari mogli istaknuti da ovaj most ostavlja možda malo preagresivan trag u prostoru, svakako valja istaknuti da je riječ o, u potpunosti čovjeku okrenutom mostu.