Natječaj za hotel na Bačvicama

“Veneficus d.o.o. u organizaciji i provedbi Društva arhitekata Splita raspisuje javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju, anonimni Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitekonskog rješenja hotela 4* na čest.zem. 9629 k.o. Split.

2

Svrha i cilj natječaja

Dobivanje najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za izgradnju hotela 4* na čest. zem 9629 K.O. Split unutar gradskog predjela Bačvice u Splitu, koje će poslužiti kao podloga za dobivanje akata za izgradnju istog.

Pravo sudjelovanja i ograničenja za sudjelovanje na natječaju

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.
Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, Tajnik natječaja, stručni savjetnici, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom Natječaju. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, zamjenici Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom.

3

Pogled na sjeverozapadni rub čestice

Način dostave natječajne dokumentacije:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija na CD rom mediju:
A/ Program Natječaja,
B/ Geodetska podloga,
C/ Opći uvjeti Natječaja.
Natječajna dokumentacija može se preuzeti bez naknade na web stranici DAS-a:  (program  i opći uvjeti). Natječajna podloga, pripremljena u digitalnom formatu, može se naručiti na e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr i bit će dostavljena natjecateljima elektroničkom poštom putem e-maila koji su natjecatelji dužni navesti kao kontakt pri naručivanju podloge i koji će poslužiti kao kontakt adresa do završetka Natječaja.

Rokovi:

-početak Natječaja: 15. veljače 2015. godine,
-rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 5. ožujka 2015. godine,
-rok za dostavu odgovora na pitanja: 8. ožujka 2015. godine,
predaja natječajnih radova: 15. travnja 2015. godine do 17.00 sati, u prostorijama DAS-a, Starčevićeva 24c, Split.

Za radove koji se šalju poštom vrijedi gore navedeni datum na žigu na pošiljci. Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim e-mailom obavijestiti DAS na e-maila adresu: info@d-a-s.hr. U e-mailu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj” ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

Nagrade:

Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
– I nagrada 50.000,00 kn,
– II nagrada 30.000,00 kn,
– III nagrada 15.000,00 kn.

OCJENJIVAČKI SUD:

Članovi:
Suzana Musa, dipl.oec., predstavnik Raspisivača
Dražen Pejković, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Jerko Rošin, dipl.ing.arh, ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Dean Stubnja, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Zamjenik člana:
Branko Poljanić, dipl.ing.građ.
Tehnička komisija:
Lada Pocrnić Mladinić, dipl.ing.arh.
Tajnica Natječaja:
Iva Vrdoljak, mag.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s „Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza” HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati”, stoji u pozivu.

Izvor: Društvo arhitekata Splita