Otvorena koncertna dvorana Muzičke akademije u Zagrebu