Rezultati natječaja za akumulator topline

HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb i Društvo arhitekata zagreba (DAZ) objavili su rezultate za Umjetničko – likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni Natječaj za Umjetničko – likovno rješenje akumulatora topline.

Na natječaj koji je trajao od 13. listopada 2016. do roka za predaju natječajnih radova 23. studenog 2016. regularno je zaprimljeno 11 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Robert Križnjak, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, prof. Franka Gojanović, dopredsjednica OS-a, Jelena Damjanović, dipl.novinar, Sandro Đukić, likovni umjetnik, Andrej Filetin, dizajner, Roman Vukoja, dipl.ing.arh., zamjenik OS-a  – na VI. plenarnoj sjednici održanoj 1. prosinca 2016. jednoglasno je donio sljedeće odluke:

I.  Nagrada u neto iznosu 35.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  07

Autori:
Hrvoje Bilandžić, d.i.a.
Tina Galešić, mag.ing.arch.

 

 

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 21.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 08

Autori:
Maša Rihtarić, mag.ing.arch.
Bojan Radošević, mag.ing.arch.

 

III. Nagrada  u neto iznosu 14.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 04

Autor:
Željko Goluban, d.i.a.

 

 

 

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 2305-B-435/16.

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA: HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, 10 000 Zagreb, OIB: 09518585079, odgovorna osoba: direktor Damir Božičević, dipl.ing., e-mail: damir.bozicevic@hep.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA:  Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Jurica Eter, dipl.ing.arh. / ovlašteni arhitekt

PREDMET NATJEČAJA je izrada za idejnog umjetničko – likovno rješenje akumulatora topline

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje najkvalitetnijeg umjetničko – likovnog rješenja akumulatora topline koje će dati višu estetsku vrijednost samoj građevini, ali i prostoru u kojem se  nalazi te u širem smislu ukupnoj urbanoj cjelini.

 

 

Izvor: DAZ