Rezultati natječaja za idejno rješenje dječjeg vrtića u Podbrežju

Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreb (DAZ) objavili su rezultate za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti projektni  natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića u Podbrežju.

Na natječaj koji je trajao od 29. lipnja 2017. do roka za predaju natječajnih radova 26. rujna 2017. regularno je zaprimljeno 33 rada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Maja Furlan Zimmerman, dipl.ing.arh.,predsjednica OS-a, Danilo Simonović, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a, Renata Krljan, dipl.ing.arh., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Gordana Muller Mikić, dipl.ing.arh., Vanja Ilić, dipl.ing.arh., zamjenik člana – na VI. plenarnoj sjednici održanoj 12. listopada 2017. donio je jednoglasno sljedeće odluke:

 

I. Nagrada u neto iznosu 39.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 28

Autori:
Nika Dželalija
Iva Martinis
Krešimir Renić

 

 

 

 

 

 

 

II. Nagrada u neto iznosu 23.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 15

Autori:
Tin Sven Franić
Ana Martinčić Vareško

 

 

 

 

 

 

 

III. Nagrada u neto iznosu 15.600,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03

Autorski tim:
Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.
Tonči Čerina, dipl.ing.arh.
Larisa Čišić, mag.ing.arh.urb.

Suradnik:
Danko Balog, dipl.ing.arh.

 

 

 

 

 

Posebno priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 17

njiric+ arhitekti d.o.o.
Autori:
Prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Iskra Filipović, dipl.ing.arh.
Marko Gusić, mag.ing.arh.
Irma Šmuc, mag.ing.arh.

Suradnici – arhitektura:
Ljiljana Besednik, dipl.ing.arh.
Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing.arh. – požar

 

 

 

 

 

 

 

 

Registarski broj natječaja: 43-17/ZG-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2049-2017-EBV

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437 , telefon: +385 1 6503788, email: javna.nabava@zagreb.hr, Internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I,
10 000 Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1/481-6151, email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr, odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh., Ovl.arh. A 1017; Zavod za prostorno uređenje GRADA ZAGREBA, Ulica Republike Austrije 18, mirela.bokulic-zubac@zagreb.hr, 01/610 1848

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog ubranističko-arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića u Podbrežju.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine”, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 791.830,83 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
– nagradni fond u iznosu od 78.000,00 kuna neto, odnosno 109.229,31 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 15.000,00 kuna, odnosno 22.601,52 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 660.000,00 kuna neto bez PDV-a,
za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 11.000.000,00 kuna (bez PDV-a), 5.200,00 kn/m2.

 

 

Izvor: Društvo arhitekata Zagreb