Što poruke koje lijepimo po gradu govore o našem vremenu