U krugu Škole: Zeleni val budućnosti

U Galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva,  u Boškovićevoj 18 u Zagrebu, od 7. do 22. listopada 2016. odvija se program “U krugu škole – Zeleni val” u organizaciji Organizam/ UBU.

U krugu Škole je kulturno-umjetnički i edukativni projekt koji se kroz nestalnu dinamiku odvija od 2009. na potezu ulica Masarykova-Gundulićeva-Ilica-Frankopanska s ciljem upoznavanja i senzibiliziranja šire javnosti prema značaju ŠPUD-a u prostoru, vremenu i radu koji se često prikazuje kao manjkav.

06

Tumači se da su visokoškolske ustanove ustvari one koje u potpunosti educiraju umjetnike i dizajnere, iako se učenici ŠPUD-a od ostalih razlikuju upravo po tome što su se kroz razdoblje adolescencije obrazovali u umjetnosti te je u njima razvijen odnos prema umjetničkom djelovanju tijekom sazrijevanja i oblikovanja njihovog bića/inteligencije.

U 2016. UBU je pokrenuo novu etapu projekta pod nazivom U krugu Škole – Zeleni val sa željom otvaranja novog dijaloga u ovom istraživačkom ciklusu, a postavlja ga na dionicu kruga Škole – gradsku prometnu os istok-zapad koja povezuje institucije na potezu HDLU – AF.

04

 

UKŠ – Zeleni val želi sagledati budućnost kruga postavljajući tezu – zeleni val budućnost kruga Škole. Kroz taj moment UBU će povezati svoja dva aktivna projekta: U krugu Škole i UBUdućnost.

Okvir u kojem će UBU postaviti ovaj dijalog na Zelenom valu moći će se koristiti kao mogući otvoreni model afirmativnog upoznavanja susjednih institucija, organizacija i njihovih aktera i odnosa spram javnog prostora koji koriste u neposrednoj blizini i njihove aktivacije s ciljem razvoja publike za aktualne projekte.

 

01

 

U programu sudjeluju učenici ŠPUD-a, bivši učenici ŠPUD-a, a danas eminentni umjetnici s područja likovnih umjetnosti, a obuhvaća niz umjetničkih istraživanja, predavanja, umjetničkih radionica, izložbi, debata, produkciju umjetničkih radova te izlaganje u Galeriji HDD-a.

HDD je jedna od željenih točaka unutar projekta U krugu Škole – ZELENI VAL u 2016. godini na kojoj će Organizam/Udruga bivših učenika ŠPUD-a – UBU pokušati uspostaviti dijalog između različitih aktera koji djeluju u području (interdisciplinarnih) mikro-urbanističkih (participativnih) intervencija na području šireg zone gradskog centra.

03

 

 

Ulazak Organizma u prostor Galerije HDD-a propitivat će mogućnosti mapiranja sadržaja koji su rezultat međusobno sličnih praksi u navedenom području i ponuditi otvoreni (copyleft) model mapiranja aktera/ institucija, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji iste provode/zagovaraju/istražuju na način da posluže u dugoročnijem/uspješnijem/kvalitetnijem/održivijem/vidljivijem planiranju i provođenju budućih projekata i aktivnosti.

Za vrijeme trajanja projekta u HDD-u, UBU će pokrenuti niz dijaloga s odabranim akterima čije će snimke postupno nastanjivati prostor Galerije sve do završne prezentacije i okupljanja 20. listopada 2016. u 19 sati.

02

 

Sudionici prvog dijaloga, koji se odvijao 7. listopada od 17 do 18 h, bili su upravo domaćini – Hrvatsko dizajnersko društvo. Program je otvoren za javnost od 7. do 22. listopada 2016.
A od 13 do 15. listopada dijalozi su se odvijali u rezidenciji na konferenciji “Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru” u prostorima stare vojne bolnice u Vlaškoj.

 

Organizator projekta: UBU – Udruga bivših učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna – Zagreb
Produkcija: Organizam (UBU+Sintoment+Babushke+NM)
Suradnik: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (ŠPUD)
Voditelji projekta: Bernarda Cesar, Marija Juza, Filip Pintarić
Stručni suradnici: ABS (Ivan Skvrce, Ivica Blažić, Alan Alebić)
Projektni tim: Aleksandra Ajzenhamer, Goran Babić, Jelena Lovrec, Marina Mršić, Neva Zidić
Asistenti u projektu: Vinka Mortigjija Anušić, Margareta Belančić, Tena Bošnjaković, Marko Marendić, Dijana Protić, Valentina Sunek
Marketing i PR: Ivanka Bičak
Voditelji dijaloga: Goran Babić, Mia Biondić, Marko Golub
Gosti dijaloga: Hrvatsko dizajnersko društvo, Oaza, Pimp my Pump, Design District, Akupunktura grada/Adventski kalendar/Zagreb za mene
Video: Martin Horvat/Eventers
Voditelj Galerije HDD: Marko Golub

FB
@UBU.Spud.Zg
@ukruguskole
@ia.organizam