Umjetnička intervencija na glavnom koprivničkom trgu

Uoči bivšeg praznika Dana borca na glavnom koprivničkom gradskom trgu, umjetnik Antonio Grgić u suradnji sa Muzejem grada, izradio je umjetničku intervenciju na tom najosjetljivijem prostoru grada. Radi se o oslikavanju sjene monumentalnog spomenika u obliku partizana sa puškom u ruci. Sjena je oslikana na pločniku gdje je nekada bila smještena ta skulptura koja je uklonjena sa glavnog gradskog trga 90-tih.

55a

Sjena naglašava stvarno fizičko nepostojanje spomenika, i podsjeća na prostor grada koji je trenutno prazan, a bio je ispunjen monumantalnim oblikovno-simboličkim sadržajem. Također, sjena naglašava da je i dan-danas taj prostor zauzet spomenikom u doživljaju tog dijela grada od strane starije generacije građana u čijoj je kolektivnoj memoriji spomenik i dalje prisutan, i dalje baca sjenu. Također, i mlađe generacije znaju kroz verbalni prijenos urbanih mitova da je spomenik tu stajao. Sjena je iscrtana crnom bojom koje se suši i pretvara u prah, i vremenom će nestati.

55b

Antonio Grgić: “Ovo nije pokušaj povratka spomenika na staro mjesto, već problematiziranje osjetljivosti javnog prostora i ljudskog doživljaja istog. Na koji način svaka intervencija u javnom prostoru dopire do naših srca i postaje dio intimne povijesti svakog pojedinog građanina, a ne samo građanstva kao kolektiviteta. Jer kolektivitet je ono čemu je ideološki spomenik namijenjen. A doživljaj prostora je uvijek osoban, i opire se kolektivizaciji.”

55c

Marijan Špoljar, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice: “Akcija sama po sebi ima svoju umetničku vrijednost, ne samo estetsku, ideološku ili urbanističku. Posebno vidim njezinu važnost u problematiziranju i otvaranju rasprave o uređenju samoga centra grada i načinima kojima ćemo ga obilježiti.”