Grafički dizajn i grad

Kada je 1977. godine Milton Glaser dizajnirao logo I love New York u svrhu promocije turizma u gradu na rubu bankrota i s visokom stopom kriminala vjerojatno mnogi nisu vjerovali u moć grafičkog dizajna da bitno utječe na razvoj grada. Ipak, logo je učinio svoje, a njegov utjecaj nije bio isključivo ekonomske naravi, da je samo privukao turiste i investitore. Kulturni utjecaj loga na stanovnike grada je bio takav da im je vratio ponos i vjeru u grad te ih potaknuo na politčko djelovanje.

3

Uspješna veza loga i grada na primjeru New Yorka potakla je i druge gradove da se osmisle kao brend. Od mnoštva primjera ovom prilikom vam donosimo priču iz Brazila, gdje je kroz brendiranje organizacije civilnog društva Meu Rio – Moj Rio, koja djeluje na području participacije građana u upravljanju gradom, dizajner Lee Sean Huang uspio potaknuti građane na djelovanje upravo sažimajući kulturno nasljeđe grada u logo Meu Rio-a.

5

6

7

Huang je uvjerenja da su logo, font i koloristička shema, kao najopipljiviji dijelovi identiteta brenda, ako već ne magična sredstva za ekonomski, društveni i kulturni oporavak grada, onda zasigurno snažni simboli koji mogu pokrenuti zajednicu. U brendiranju Meu Rio-a vodi se idejama da kroz dizajn razvije osjećaj ponosa i otvorenih mogućnosti kod zajednice, da koristi lokalne izvore te da surađuje s zajednicom.

2

1

4

Uključivši se u život zajednice, grupa dizajnera s Huangom na čelu, inspirirana bojama tropskog voća i bilja, uličnom umjetnošću osjetljivom na socijalne teme, modernom arhitekturom i tijelima na plaži na kraju je odabrala formu kokosa zelene boje i open-licensed font Folk brazilskog dizajnera Marcela Magalhãesa kao odraz životnog stila lokalnog stanovništva i njihove uradi sam kulture. Nepravilan oblik i nesavršena forma trebali bi približiti inicijativu Meu Rio upravo najširim masama, a font lokalnog dizajnera, osim što i sam koristi nepravilne forme ‘uradi sam’ estetike, simbolički naglašava suradnju s lokalnom zajednicom kao bitnu komponentu Meu Rio-a.