Inicijativa neovisnih internetskih medija

Potaknuti činjenicom da je Vlada RH usvojila, te u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima i konačni prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i nedavno završenom javnom raspravom o nacrtu Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima, prisiljeni smo reagirati zbog diskriminacije dionika najbrojnije medijske grupacije u zemlji – one neovisnih internetskih medija.

Smatramo da procedura donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima nije provedena sukladno zakonu te je navedeni Zakon stavljen na javnu raspravu tek po završetku prvog čitanja i rasprave u Saboru, a najveći dio javne rasprave koja se odvijala na stranicama Ministarstva kulture je prešućen (u poglavlju VI. tog dokumenta – „Prijedlozi i mišljenja dani na prijedlog zakona koje predlagatelj nije prihvatio, s obrazloženjem“). Ako već predlagač zakona ima pravo ne prihvatiti kritike i prijedloge, NEMA ih pravo zanijekati i ne obrazložiti zbog čega ih ne prihvaća. Na ovaj način predlagač zakona je doveo u zabludu i Vladu RH, a dovest će u zabludu i saborske zastupnike kojima će isto tako zanijekati glavninu disonantnih tonova i kontraargumente iz javne rasprave.

inicijativa_01

Stoga tražimo da se po hitnom postupku provedu slijedeće mjere:

1. Odgađanje donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima kako bi se isti mogao pripremiti i provesti sukladno zakonima Republike Hrvatske i Europske Unije, a sve slijedom nepravilno provedene procedure i nedovoljne informiranosti Vlade RH i saborskih zastupnika o kritikama i prijedlozima od strane Hrvatskog novinarskog društva, Hrvatske udruge poslodavaca, članova Inicijative neovisnih internetskih medija i ostalih.

2. Definiranje JAVNOG INTERESA u kulturi Republike Hrvatske:

Sukladno prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima kao i svim javnim izjavama Ministarstva kulture kao predlagača promjena zakona pretpostavlja se da su isključivo neproftini mediji (odnosno neprofitne organizacije koje su u sklopu svog djelovanja izdavači internet portala) vođeni javnim interesom, što samo po sebi nije i ne može biti istina. Takva pretpostavka iskazuje se uz potpuno odsustvo bilo kakvih čvrstih kriterija javnog interesa te evaluacije zadovoljavanja istoga, pogotovo u smislu dosega ciljanog segmenta stanovništva. Ovakvo stajalište je veoma diskriminatorno i suprotno načelima slobodnog novinarstva.

3. Izmjena prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima odnosno rješavanje problema sustava potpora i poticaja

Predloženim promjenama Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o medijima stvaraju se pretpostavke za potpuno isključivanje neovisnih internetskih izdavača čiji su osnivači trgovačka društva, uz nezakonito favoriziranje tzv. trećeg medijskog sektora – internetskih portala osnovanih od strane organizacija civilnog društva koje se kategorizira kao “neprofitne medije”. Time se nastavlja diskriminacija neovisnih internetskih medija koje se potpuno isključuje iz brojnih sustava potpora i poticaja države. Predloženim zakonskim promjenama uvodi se pojam „neprofitni medij“, a organizacijama civilnog društva kao isključivim izdavačima (što nije točno!) daje povlašteni status i otvaraju se nemjerljivo veće mogućnosti financiranja istih putem poticaja, potpora i donacija. Neovisni internetski mediji ostaju tako na marginama kako zakonskih rješenja tako i mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja na tržištu, što je protivno hrvatskim zakonima kao i zakonima Europske unije. Princip održivosti projekta nalazi se u svim natječajima za dodjelu sredstava u Europi, osim u predloženim načinima dodjele sredstava tzv. trećem medijskom sektoru.

Smatramo da ključni kriterij za dodjelu javnih sredstava mora biti kvaliteta programa odnosno objavljenog sadržaja, a ne pravna osobnost izdavača.

Kako prema mišljenju konzultiranih pravnih stručnjaka predložene zakonske promjene nisu sukladne zakonu slobodnog tržišnog natjecanja, pozivamo na trenutnu odgodu donošenja navedenih zakona i ujedno molimo da se sa članovima ove Inicijative neovisnih internetskih medija dogovori sastanak kako bismo mogli dodatno argumentirati izrečene stavove i temeljem svog dugogodišnjeg iskustva predložiti rješenja koja će biti u skladu sa zakonom i najboljom praksom.

Inicijativa neovisnih internetskih medija predstavlja relevantan uzorak internetske medijske scene, a u istu su uključeni slijedeći portali:

E-Zadar

Filmski.net

Forum.hr

Klinfo.hr

Kupus.net

Metro portal

Moderna vremena Info

Monitor.hr

Muzika.hr

Osijek031

Pogledaj.to

Radio 808

Teatar.hr

Urbancult

Znano.st