Spajalica#2

Riječki MMSU objavljuje Poziv za privremene umjetničke projekte u javnom prostoru pod zajedničkim nazivom Spajalica, a o njezinom prvom izdanju već smo pisali ovdjeVrijeme izvedbe i trajanja projekata biti će od 15. travnja do 30. svibnja 2014. u Rijeci, u susjedstvu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci: na području ulica Dolac, Frana Kurelca, Erazma Barčića, Rudolfa Strohala, stuba Hotela Bonavia, Trga 139. brigade, do galerije Mali salon na Korzu 24 (Google maps).

“Poziv je otvoren do 9. prosinca 2013., a obavijest o prihvaćenim prijedlozima bit će objavljena do kraja siječnja 2014. na web stranici Muzeja; primljeni sudionici biti će osobno kontaktirani putem e-maila. Prijave će razmatrati peteročlani žiri: Alen Floričić, umjetnik; Anja Bogojević, kustosica; Branka Vujanović, kustosica; Ksenija Orelj, kustosica; Sabina Salamon, kustosica.

13

PLATTFORMER, Ping pong u gradu / Sonic Plattforming, site specific, kraj zgrade nekadašnjeg Teatra Fenice i ispred Malog salona, 14. – 18. 5. 2013.

Napomene za predlagatelje:
1. Prava sudjelovanja imaju pojedinci ili kolektivi s područja Republike Hrvatske i EU.
2. Mogu se predložiti već postojeći, odnosno novi radovi. Prijave se šalju poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom: mmsu.rijeka@gmail.com s naznakom “Natječaj SoftControl”. Osobe za kontakt su Ivo Matulić, ivo.matulic@mmsu.hr, +385(0)51492621 i Ksenija Orelj, ksenija.orelj@mmsu.hr.
3. Na natječaj se mogu prijaviti najviše dva rada.
4. Prijavnice bez tražene dokumentacije žiri neće razmatrati smatrajući ih nepotpunim.
5. Prijavnicu za Natječaj možete dobiti OVDJE
6. Odabrani predlagatelji radove dopremaju/otpremaju o vlastitom trošku.
7. Materijali dostavljeni uz prijavnicu (CD, DVD, fotografije) neće se vraćati predlagatelju.
8. Honorar po projektu iznosi 3.000,00 kn bruto, a maksimalni iznos za produkciju pojedinog projekta iznosi 7.000,00 kn bruto.
9. Putne troškove i smještaj u trajanju od najviše tri noćenja pokriva organizator.

Napomena za inozemne umjetnike:
U sklopu Poziva predviđena su dva rezidencijalna boravka za inozemne umjetnike koji žele realizirati projekte u javnom prostoru. Rezidencijalni boravak moguć je u trajanju do 20 dana, u periodu od 1. travnja do 30. svibnja. Prijavnicu je potrebno poslati poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom: mmsu.rijeka@gmail.com s naznakom “Natječaj SoftControl – rezidencijalni boravak”.

56

Zoran Pavelić, Prozivka 2013, performans, Korzo – ispred Malog salona, 14. – 16. 5.

Napomena za edukativni program:
Zaseban edukativni program (u suradnji s Milicom Đilas, višim muzejskim pedagogom) odnosi se na intervenciji u javnom prostoru koju predlaže umjetnik, a koncept razrađuje i realizira u suradnji s grupom srednjoškolaca.
Ciljna skupina su srednjoškolci (16 i 17 godina) koji su 2013. sudjelovali u edukativno-istraživačkom projektu Srednjoškolci u javnom prostoru, koji se bavio javnim prostorima i načinima na koje ih koriste mladi.
Pojedinci ili kolektivi zainteresirani za prijavu mogu poslati prijedlog poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom: mmsu.rijeka@gmail.com s naznakom “Natječaj SoftControl – edukativni program”.

Prijava  za Spajalicu>Copulu treba sadržavati:
1. Ispunjenu prijavnicu
2. Opis koji će žiriju omogućiti uvid u predložen rad putem primjerene dokumentacije (skica, foto, video zapis ili dr.)
3. Tehnički opis izvedbe s predviđenom lokacijom i trajanjem (način postavljanja i skidanja rada te popis potrebne tehničke opreme)
4. Troškovnik za realizaciju projekta (s uključenim autorskim honorarom te iznosom osiguranja, ukoliko je ono potrebno)

4A4

KVART – Boris Šitum, Milan Brkić, Rino Efendić, Kratki posjet Rijeci

Nacrt projekta: Spajalica#2 / Copula#2
Polazeći od često isticane povučenosti muzejske zone, izmještenosti iz javnog prostora kao posljedice uvučenosti u programske zadatke skupljanja i čuvanja, projekt postavlja pitanja o načinima ponovnog aktiviranja javnog prostora i o prisutnosti umjetnosti u njemu. Nadovezujući se na poticaj drugačijeg reguliranja prostora društvenosti i samog slobodnog vremena, želimo okupiti suvremene umjetničke prakse koje uznemiruju status quo, ističu prikrivene, premještene ili zanemarene sadržaje u urbanom okruženju, bez obzira kakvim se pristupom ili medijem umjetnici koriste.
Pozivaju se prijedlozi koji će markirati prisutnost Muzeja u njegovom susjedstvu, odstupajući od tradicionalnih komemorativnih pristupa i permanentnih skulpturalnih rješenja, transformirajući ‘pasivne’ pripovijesti u fizičku i simboličku prisutnost; koncentrirajući se na aktualne društvene teme i odnose, ili povezujući se sa svakodnevnim životnom praksom na razmeđi privatnog i javnog, faktografskog i fikcijskog. U medijskom smislu, projekt podržava performativne i participativne radove, urbane intervencije i outdoor instalacije čija se publika – korisnici ili pak sudionici, ne mogu unaprijed predvidjeti. Tražimo pristupe koji javni prostor otvaraju i adresiraju publiku koja ne pripada standardnom krugu umjetničkih zbivanja.
Temeljne smjernice projekta su ostvarivanje prisutnosti suvremene umjetnosti u javnom prostoru i komuniciranje Muzeja s njegovim urbanim okruženjem, osobito unutar užeg susjedstva u kojem egzistira. Posebno nas zanima kako možemo otvoriti vrijeme u njegovom društvenom i javnom karakteru. Kao sporne točke u današnjem iskustvu vremena, ističu se nedostatak slobodnog vremena i pomanjkanje vremena za privatne odnose i društvenost. Povezanu stranu čine sve veća zauzetost obavezama i poslom, označenim fleksibilnim radnim satima koji gutaju značenje i postojanje drugačijih formi temporalnosti. Dominantni model vremena postaje “beskonačni dan“, u kojem smo stalno zauzeti, kontinuirano u pogonu i već nekom pregnuću, pa stoga i suspregnuti od stvarnosti vremena i aktualnog okruženja.
U Spajalici nas zanima kakvi pristupi mogu kontrirati ubrzanom iskustvu vremena i njegovoj podređenosti globalnoj utrci kapitala. Obzirom da je vrijeme za sretanje umjetnosti primarno određeno fiksnim radnim vremenom institucija ili galerija te nestajućim slobodnim vremenom publike, nerazdvojivo je pitanje, možemo li u otvorenim uvjetima javnog prostora proširiti vrijeme za umjetnost. Kakve prakse i koji formati mogu istaknuti osjećaj zajedničkog protjecanja vremena, uzajamne povezanosti i kreiranja pažnje? Oslanjajući se na model spajalice, kroz povezivanje utopijskih i praktičnih scenarija, projektom pokušavamo okupiti alternativne modele korištenja vremena i kreiranja pažnje.” , kaže se u pozivu organizatora.

Više informacija o Spajalici, obrasce prijavnica i ostalo pogledajte na službenim stranicama projekta, a kako je izgledala umjetnička akcija “Brod=Grad” [BLOK]-a i Rafaele Dražić  na Jadranskom trgu pogledajte u videu Marte Ožanić: