Što akademska zajednica misli o sukobu privatnog i javnog interesa?