Traže se akteri urbane promjene

Akteri urbane promjene naziv je programa kojeg zajednički podupiru Robert Bosch Stiftung i MitOst e.V., s ciljem postizanja održivog i participatorskog urbanog razvoja kroz kulturne aktivnosti i kros-sektorsku europsku suradnju. Prijave su otvorene do 27. listopada.

1

Program se provodi kroz jačanje kompetencija za kros-sektorsku suradnju među akterima na kulturnoj sceni, administracijom i privatnim sektorom. Kroz lokalne projekte, edukaciju i razmjenu na europskoj razini, naši akteri urbane promjene ove vještine provode u praksi.

Pilot program provodi se u periodu od ljeta 2013. do ljeta 2015. godine. Sudjelovanje je otvoreno za svih 47 članica Vijeća Europe i Bjelorusiju.

Program omogućuje da u 18 mjeseci sudionici koji dolaze s kulturne scene, iz administracije i privatnog sektora formiraju kros-sektorske timove za implementaciju lokalnog projekta. Svi timovi iz različitih europskih gradova dobivaju podršku za svoje profesionalne kvalifikacije kao i za međunarodnu razmjenu u sklopu Actors of Urban Change Academy.

Na lokalnoj razini, timovi primaju potporu u iznosu od maksimalno 5000 eura po projektu, kao i podršku u obliku prilagođenih alata od strane stručnjaka, također u iznosu od maksimalno 5000 eura. Na međunarodnoj razini tim sudjeluje na Actors of Urban Change Academy, ciklusu od tri sesije u različitim europskim gradovima plus Kick-Off Forumu i završnom sastanku u Berlinu. Tijekom ovih sesija pruža se napredna edukacija u obliku radionica, predavanja (npr. o građanskoj participaciji, radu u četvrtima, moderiranju kros-sektorskih procesa), terenska putovanja i učenje od kolega na sesijama koje moderiraju iskusni treneri. Štoviše, provođenje programa u gradovima drugih sudionika omogućuje dijeljenje iskustva i informacija, međusobno učenje i širenje perspektiva od loklane na međunarodnu razinu. Tijekom procesa sudionici primaju podršku od programskog menadžmenta.

2

Iz perspektive programa urbana promjena nije usmjerena na formalne procese urbanog planiranja i razvoja, već na jačanje angažmana u zajednici za lokalni urbani razvoj kroz kulturne aktivnosti. U ovom kontekstu potencijalne teme uključuju:
– građansku participaciju;
– dostupno stanovanje / gentrifikaciju;
– inkluziju / integraciju;
– kulturnu raznolikost;
– pristupačnost (nekadašnjih) javnih urbanih resursa i prostora;
– održivu mobilnost i prijevoz;
– zdravlje i fizičke aktivnosti;
– zeleni grad / klimatske promjene.

Društveni se razvoji intenziviraju u urbanom kontekstu gdje se pojavljuju urbane prilike i rizici na osobito impresivan način. Iz perspektive građa, granice između sektora postaju poroznije te istovremeno omogućuju kros-sektorsku suradnju u urbanom razvoju. Kultura je fundamentalna dimenzija unutar održivog razvoja. U ovoj perspektivi, kulturne aktivnosti potencijalno stvaraju smisao i identitet, promoviraju participaciju i društvenu inkluziju te igraju važnu ulogu u pozitivnom razvoju gradova u smislu zajedničkog dobra.

Kontakt: Martin Schwegmann / schwegmann@actors-of-urban-change.eu