Trgovački centri propadaju, ali se i dalje novi otvaraju