Život napuštenih zabavnih parkova

O trendu UrbEx-a smo već pisali ovdje, a kako izgleda kad se pustolovnom hobiju prepuste vrsni fotografi, donosimo kroz seriju fotografija nastalih u istraživanju napuštenih zabavnih parkova. Autori Andreas, Reginald Van de Velde i Chris Luckhardt   su zabilježili niz svima dragih “lunaparkova”, mjesta koja su nekad bila posvećena zabavi, odraslima i djeci, a danas ih priroda ponovo grli svojim zelenim “rukama”. Atmosfera nostalgije zabilježena je iskusnim okom, a prepoznatljivi predmeti sada sa sasvim drugačijom patinom žive svoj drugi život.

01 02 03 04 05

Jedno takvo mjesto koje je fotogrofirao Chris Luckhardt je Nara Dreamland, zabavni park nastao 1961.g. kao japanski odgovor kalifornijskom Disneylandu, kojemu je gotovo identično nalikovao. Nakon otvaranja Disneylanda u Tokyu 1983 g., Nara Dreamland rapidno propada, da bi naposlijetku bio zatvoren 2006.g. Od tada stoji zamrznut u vremenu:

nara 1 nara 2 nara 3 nara 4 nara 5 nara 6