Emzinov seminar o vizualnim komunikacijama

Emzin Institut je slovenska neprofitna organizacija koja djeluje u području kulture. Od samog početka, djelovanje Emzin Instituta usmjereno je na vizualne umjetnosti. Njegov pristup aktualnim temama je originalan, zanimljiv, temeljit i kritičan, a institut objavljuje i časopis za promicanje umjetnosti i kulture s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti, grafički dizajn i fotografiju.

Njihove ostale aktivnosti uključuju organizaciju edukativnih seminara u području grafičkog dizajna i fotografije, pa će se tako 13.-og i 14.-og studenog u Muzeju grada, Gosposka 15, Ljubljana, od 9.00 do 17.00 sati održavati seminar na kojem će svoj rad predstaviti sljedeći predavači:

Martijn Engelbregt (Nizozemska)

Jean-Emmanuel “Valnoir” Simoulin (Francuska)

Yeşim Demir (Turska)

Dušan Petričić (Kanada, Srbija)

Predavanja će biti na engleskom jeziku, bez simultanog prijevoda. Kotizacija iznosi 200 EUR  i 50 EUR za studente (porez nije uračunat). Registrirati se možete na Emzin e-mail.