Dodijeljene nagrade UHA-e za najbolja arhitektonska ostvarenja u 2020.