Godišnja izložba i dodjela nagrada UHA-e za najbolja ostvarenja u 2017.

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) poziva na otvorenje Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2017. godini i dodjelu Nagrada za najbolja arhitektonska ostvarenja (više ovdje) u četvrtak, 22. ožujka 2018. u 19 h, u izložbenoj dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb.

Izložba je ostvarena uz potporu Grada Zagreba i počasnog rada članova UHA-e, a radove Godišnje izložbe ostvarenja arhitektica i arhitekata u 2017. valorizirao je ocjenjivački sud u sastavu: Ana Mrđa (voditeljica), Dario Crnogaća, Ivana Ergić, Maroje Mrduljaš, Vasa Perović, Mira Stanić, Helena Sterpin i Ana Šverko (uz izuzeće Ivane Ergić u valorizaciji radova unutar kategorija Drago Galić i Neven Šegvić).

 

Izložbu prati i katalog radova Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2017. Čovjek i prostor br. 1-4 / 2018 (752-755) Godina LXV/2018.

Organizatori: Udruženje hrvatskih arhitekata i Tehnički muzej Nikola Tesla

Arhitektonski postav: Ivana Ergić, Juraj Glasinović, Mira Stanić (koordinacija); Antonia Dajak, Dominik Lovrečić, Matea Mađaroš, Sara Matošević, Matea Pinjušić, Fran Polan, Matija Poštenik (studenti Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu)

Grafički dizajn: Petra Milički i Niko Mihaljević