Izložba “Vis i Anatomja otoka” gostuje u Parizu

U utorak, 17. studenog 2015., uz povećane mjere sigurnosti, u Parizu je otvorena je izložba “Vis i Anatomija otoka” na Ecole nationale superieure d’architecture Paris – Val de Seine, novom pariškom sveučilišnom kvartu smještenom uz novu Nacionalnu biblioteku.

4

Ecole nationale superieure d’architecture Paris

 

Izložba je dosad bila prikazana u Zagrebu (više ovdje), Grazu, Podšpilju i Visu, a nakon Pariza ide u Tokyo, Ljubljanu i Maribor. Ukratko o izložbi govorio je autor izložbe, arhitekt Boško Budisavljević, predsjednik viške udruge “Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj”. Nakon izložbe Budisavljević je održao i predavanje o otoku Visu i studentskim radovima koji tretiraju višku problematiku.

3

 

Izložba “Vis i Anatomija otoka“ sastoji se iz dva dijela. U prvom se prikazuje povijest otoka Visa, aktivnosti koje se provode na otoku i karakteristične slike iz viške svakodnevice. Drugi dio prikazuje radove studenata arhitekture s međunarodne radionice koja se održava u gradu Visu već četvrtu godinu. Zanimljivo je napomenuti da je na izložbi prikazana i maketa otoka Visa koju je izradio jedan francuski student koji je sudjelovao na radionici 2014. te planira i diplomski rad s viškom tematikom.

2

1

 

Izložba je svakako velika promocija otoka Visa kao kulturno turističke destinacije, ali i mjesta gdje se sustavno proučavaju otočne teme na simpozijima te predlažu rješenja za ostvarenje novih i originalnih sadržaja na otoku. Petogodišnji program “Anatomija otoka” završava 2016., a 2017. se planira otvaranje Međunarodnog centra za otočni život i kulturu.

026

 

Direktor E.N.S.A. Paris – Val de Seine je izrazio interes za povezivanje s fakultetima koji sudjeluju na simpozijima i radionicama programa “Anatomija otoka” (Keio i Tokyo sveučilišta u Japanu, Tehnički univerzitet u Grazu, ljubljanski i mariborski arhitektonski fakulteti te splitski i zagrebački iz Hrvatske). Prema tom dogovoru očekuju se pisma namjere koje će poslati njihova služba za međufakultetsku suradnju.

0

 

Izvor: Udruženje hrvatskih arhitekata

Fotografije: UHA, arhiva