Kako zamišljate budućnost Vitićevog Motela Trogir?