Natječaj za obnovu kulturne baštine kao prilika za razvoj