Objavljeni rezultati natječaja za školu i sportsku dvoranu u Vukovaru

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Udruženje hrvatskih arhitekata objavili su rezultate natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja interkulturnog programa predškolske i osnovne škole “Dunav” te školske sportske dvorane u Vukovaru.

Na natječaj koji je trajao od 9. srpnja 2015. godine do roka za predaju natječajnih radova 7. rujna 2015. godine stiglo je 28 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh. (predsjednik), Vedran Duplančić, dipl.ing.arh. (dopredsjednik), Sonja Jeđud Tabula, mag.phil./ling., Sabina Sabljić, dipl.ing.arh., Gordana Tatalović, dipl.ing.arh. i doc. dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh. (zamjenik člana) – na VI. sjednici održanoj 21. rujna 2015. godine donio je jednoglasno odluke o I. i II. nagradi te većinom glasova odluke III. i IV. nagradi te posebnim priznanjima:

I. NAGRADA u neto iznosu od 36.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’06’
autor: NFO
Kata Marunica, Zagreb
Nenad Ravnić, Zagreb
Nikica Pavlović, Zagreb
Dijana Pavić, Ston
Sandra Perć, Zagreb
Goran Rukavina, Osijek
Filip Vidović, Zagreb
Andrija Matotan, Zagreb

01

02

03

II. NAGRADA u neto iznosu od 27.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’23’
autori:
Ajdin Bajrović, U.D.I.A., Ljubljana
Primož Žitnik, U.D.I.A., Škofja Loka
Robert Potokar, U.D.I.A., Ljubljana

04

06

05

III. NAGRADA u neto iznosu od 18.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’24’
autori:
Irena Bakić
Branka Vuković, dia
suradnik za maketu:
Nikola Brlek, mag.ing.arh.

08

09

010

IV. NAGRADA u neto iznosu od 9.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’08’
autori:
Saša Meničanin, Opatija
Darijan Čekada, Labin
Srđan Meničanin, Opatija

011

012

013

POSEBNO PRIZNANJE dodjeljuje se radu pod šifrom ’21’
autori:
Nikola Fabijanić, dipl.ing.arh., Zagreb
Juraj Glasinović, dipl.ing.arh., Zagreb
suradnici:
Neda Balog Dolečki, dipl.ing.arh., Zagreb
Dora Dolečki Glasinović, dipl.ing.arh., Zagreb
Ivana Škrabalo, dipl.ing.arh., Rijeka

014

015

POSEBNO PRIZNANJE dodjeljuje se radu pod šifrom ’22’
autor:
Siniša Justić, dipl.ing.arh.
suradnici:
Sara Blekić, stud.arh.
Antonia Bošnjak, stud.arh.
Maja Francuz, mag.ing.arh.
Viktor Vdović, bacc.ing.arh

016

017

Izložba natječajnih radova otvorit će se danas, 24. rujna 2015. u 18:30 h, nakon čega slijedi razgovor s ocjenjivačkim sudom.

Izložba će trajati do srijede, 30. rujna 2015. 

 

O natječaju:

Investitor i raspisivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, OIB: 49508397045 koje zastupa ministar prof. dr.sc. Vedran Mornar, tel: +385 1 4594 461, e-mail: standardistrategije@mzos.hr
Organizator i provoditelj: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., tel: +385 1 5509 705, e-mail: tajnistvo@uha.hr
Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (2929), Benkovačka 2, Zagreb, OIB: 46108732765, telefon: +385 91 5836 563, e-mail: vduplancic@gmail.com

registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 16-15/VU-AU/NJN
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 77./2015 i 78./2015

PREDMET NATJEČAJA bila je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Interkulturnog programa predškole, osnovne škole ‘Dunav’ (faza II) i školske sportske dvorane (faza III) u ulici Blage Zadre u Vukovaru

CILJ natječaja bilo je dobivanje najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja interkulturne predškole i osnovne škole, sportske dvorane, tople veze s postojećom pripadajućom depandansom te vanjskih sadržaja s iskazanom jasnom urbanističkom logikom, uvažavajući činjenicu da se lokacija nalazi unutar zaštićene povijesno-urbanističke cjeline.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao ovim redoslijedom:
1. tipološku inovaciju – elaboracija specifičnih pedagoških i interkulturnih scenarija u vezi s manjinama (Kako organizirati školu kao specifični didaktički instrument kojim se rješava pitanje suživota većinskog i manjinskog stanovništva?)

2. kvalitetu urbanističko-arhitektonskog koncepta u relaciji prema kontekstu Bata-Ville kao suvremenu interpretaciju vrtnog grada (Koji su suvremeni elementi po kojima se natječajno rješenje uklapa u postojeći kontekst?)

3. funkcionalnost (Kako funkcionira sklop škola-depadansa-dvorana u funkcionalnom i konceptualnom smislu?)

4. brzinu gradnje s obzirom na primjenjive sisteme brze gradnje (Kako aspekt brzine gradnje utječe funkcionalno i semantički na zgradu škole? Mogući su prijedlozi raznih sistema brze gradnje – iz betona, čelika, drva) Prijedlozi tehnološkog rješenja brze gradnje se preporučuju, ali nisu obvezni.

5. energetsku učinkovitost (Koji su elementi inteligentnog samoodrživog rješenja koja ide dalje od solarnih i PV panela na krovu?)

6. etapnost gradnje (Kako postaviti kuće u prostor da bi etapna izgradnja bila što jednostavnija?)

 

Izvor: UHA, DAZ