Rezultati natječaja za idejno rješenje bazena na lokaciji Špansko-Oranice u Zagrebu

Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) objavili su rezultate za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II. stupnja složenosti projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Zatvorenog bazena na lokaciji Špansko-Oranice u Zagrebu

Na natječaj koji je trajao od 31. listopada 2017. do roka za predaju natječajnih radova 23. siječnja 2018. regularno je zaprimljeno 42 rada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, Dubravka-Petra Lubin, mag.ing.arh., dopredsjednica OS-a, Mirko Buvinić, dipl.ing.arh., Helena Paver Njirić, dipl.ing.arh., Sonja Sočivica, dipl.ing.arh., Marina Bertina, dipl.ing.arh., zamjenica člana OS-a, na VII.plenarnoj sjednici održanoj 05. veljače 2018. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 98.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 16

Studio Ante Murales d.o.o.

Autori:
Ante Nikša Bilić
Sunčica Mastelić-Ivić
Marko Gusić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nagrada u neto iznosu 61.250,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 19

ONDA ARHITEKTURA

Autori:
Nika Dželalija
Krešimir Renić
Iva Martinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nagrada u neto iznosu 36.750,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 42

Autor:
Damir Vitković, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Projektni tim:
Domagoj Ciglar, mag.ing.arch.
Katarina Malić, mag. ing.arch.
Damir Vitković, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Vizualizacije:
Ana Kunst, GYF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Nagrada u neto iznosu 29.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 36

Autori:
Nikola Fabijanić, d.i.a.
Juraj Glasinović, d.i.a.

Suradnici:
Dora Dolečki Glasinović, d.i.a.
Vojko Stanić, d.i.a.
Nika Pavlinek, dipl. diz.
Tin Jakopec, stud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nagrada u neto iznosu 19.600,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 39

NOP Studio

Autori:
Ivan Galić, dia

Projektni tim:
Rea Vidović,d.i.a.
Robert Bodiš, d.i.a.
Hrvoje Končar, d.i.a.
Boris Vidaković, d.i.a.
Sanda Moharić, d.i.a.
Iva Erak, d.i.a.
Ivana Slavnić, d.i.a.

Konzultanti:
Juraj Pojatina, d.i.g. – konstrukcija
Ranko Keind, mr.sc. – energetska učinkovitost
Tomislav Pelin, d.i.s. – strojarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registarski broj natječaja: HKA 48-17/ZG-UA/NJN

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 975-2017-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437 , telefon:
+385 1 6503788, email: javna.nabava@zagreb.hr, Internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I,
10 000 Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1 4816151, email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr, odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, Tihomil Matković, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Dubravka-Petra Lubin mag.ing.arh.,ovlašteni arhitekt urbanist, 564, Ulica Republike Austrije 18, dubravka-petra.lubin@zagreb.hr ; tel. 01/ 6101-872.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena na lokaciji Špansko-Oranice u Zagrebu.

CILJ PROVEDBE PROJEKTNOG NATJEČAJA ovog urbanističko-arhitektonskog natječaja je iznalaženje najboljeg kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine zatvorenog bazena koji će služiti sportsko – edukacijsko – rekreacijsko–rehabilitacijskoj svrsi za veliki broj stanovništva, posebice zapadnog dijela grada koji gravitiraju ovoj lokaciji, sa svim pratećim sadržajima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u naselje Špansko-Oranice.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine”, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ako iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 3.414.565,83 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
– nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,09 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 71.473,73 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.000.000,00 kn neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njegovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 45.000.000,00 kuna (bez PDV-a), uključujući sve navedeno u prethodnoj rečenici.

Za Ocjenjivački sud:
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh. Tajnica natječaja