Vrtić i plesni centar među najboljim europskim realizacijama