Izrabljivanje kolega i prisvajanje autorstva u kulturno-umjetničkim institucijama