New York u Grand Canyonu

Pišući o fotografijama Danielle Zalcman u kojima se vedute dva grada spajaju u jedan imaginarni prostor dotakli smo se teme percepcije stvarnosti kroz fotografiju. Švicarski fotograf Gus Petro svoj dojam Amerike je zabilježio u tri serije fotografija. Ono što ga je prvo dojmilo veliki je kontrast između gustoće i praznine koji je doživio tamo. Kontrast između gusto naseljenog urbanog tkiva New Yorka te mira i praznine Grand Canyona i Death Valleya autor je prvo zabilježio u ciklusima Empty i Dense koji donose svaki krajolik pojedinačno. Treća serija fotografija na ovu temu nastala je digitalnom obradom prethodne dvije. Merge, naslov te treće serije, glagol je koji na engleskom označava fuziju ili spajanje, ali svima nam je poznat i kao naredba iz programa za digitalnu obradu fotografija kojom spajamo različite slojeve. Upravo digitalnim spajanjem fotografija praznih pejzaža s gustim vedutama grada iz prethodnih serija nastale su ove fotografije u kojima kontrast dobiva na snazi, a priroda i grad jedni drugima naglašavaju mjerilo.

Empty

21_121122_California_0584

21_121122_California_0391

Dense

22_121111_NYC_0400

22_121111_NYC_0402_v2

Nova stvarnost koju je autor kreirao u ovim fotografijama izraz je njegovog osobnog doživljaja Amerike kroz kameru. Međutim, autorov doživljaj neodvojiv je ovdje od dokumentarnog značenja kojim nam ove fotografije jasno ukazuju na masivni utjecaj čovjeka na prirodu.

Merge

23_4

23_1

23_2

23_3

23_5