Socrealistička umjetnost Jugoslavije

U sklopu međunarodnog projekta HEROES WE LOVE, 20. ožujka u 19 sati u Umetnostnoj galeriji  u Mariboru će biti otvorena izložba Socialist realism revisited. Kustosi izložbe Simona Vidmar i Miško Šuvaković, prikazujući paradigmatska djela nastala na području cijele bivše države, iz razdoblja između 1945. i 1955., donose pet ključna narativa umjetnosti soc-realizma (borba, trpljenje, pobjeda, graditelji, kult ličnosti), prikazanih kroz različite likovne medije (murali,reljefi, figuralne kompozicije, pojedinačne figure). Na ovaj način želi se prikazati kako formalni razvoj likovnog jezika iz tog perioda tako i potencijal ovih djela za suvremene umjetnike.

1

Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe (2015-2017) je multidisciplinarni suradnički projekt na temu umjetničkog nasljeđa socijalizma nastalog u 20. stoljeću u Europi. Okupljanjem organizacija od Poljske do Albanije, projekt propituje danas aktualni termin „Nova Europa“ u kontekstu umjetničkog nasljeđa socijalizma kroz seriju izložbi, umjetničkih intervencija, međunarodnih konferencija i radionica. Projektom se žele povezati suvremene umjetničke prakse i istraživanja koja se na kritički način bave temom socijalističkog umjetničkog nasljeđa s naglaskom na vizualnim umjetnostima, zatim socio-ideološkim i političkim kontekstom u kojemu je ona nastala te njezinim utjecajem na kulturnu proizvodnju danas.

Prikazat će se radovi: Antuna Augustinčića (CRO), Vojina Bakića (CRO), Jasmine Cibic (SLO), Lojze Dolinara (SLO), Igora Grubića (CRO), Bože Ilića (SRB), Sanje Iveković (CRO), Borisa Kalina (SLO), Zdenka Kalina (SLO), Nikole Kečanina (CRO), Antona Gojmir Kosa (SLO), Tone Kralja (SLO), Frane Kršinića (CRO), Siniše Labrovića (CRO), Luize Margana (CRO), Dalibora Martinisa (CRO), Vinka Matkovića (CRO), Ivana Mirkovića (CRO), Slavka Pengova (SLO), Tadeja Pogačara (SLO), Arjana Pregla (SLO), Karela Putriha (SLO), Vanje Radauša (CRO), Radeta Stankovića (SRB), Sretena Stojanovića (SRB).