Tvornice kao znak društvene traume

Darko Aleksovski mladi je makedonski umjetnik rođen u Velesu. Prehrambena, građevinska, tekstilna, kemijska i metalurška samo su neke od industrija u kojima je u drugoj polovici dvadesetog stoljeća bio zaposlen veliki broj stanovnika tog grada te koje su mu svojom važnošću definirale identitet. Proces tranzicije i privatizacije donio je industriji u Velesu sudbinu koju dobro poznajemo i na vlastitom primjeru. Privatizirana, uništena i rasprodana industrija te masovna nezaposlenost kao posljedica dio su naše zajedničke novije povijesti i sadašnjosti. Usprkos propasti industrije, zgrade tvornica i danas dominiraju predgrađima Velesa, iako ih većina više nije u svojoj funkciji. One su tu kao fizički trag jednog vremena, nosioci su memorije kako na teška vremena tranzicije tako i na vremena kada su tvornice hranile grad.

3
Aleksovski se u svojim radovima bavi kolektivnim te participativnim umjetničkim projektima pa je i rad “Tvornice” koji se bavi tvornicama Velesa i sam takav. Bečki izdavač umjetničkih knjiga Mark Pezinger nedavno je izdao seriju od 15 postera velikog formata s crtežima tvornica u Velesu mladog autora. Ali crteži na posterima nisu završeni. Oni su napravljeni kao dječje bojanke koje brojevima ukazuju na to kojom bojom treba ispuniti određenu plohu. Radničko samoupravljanje, kao participativan način stvaranja i upravljanja tvornicama, umjetnik ovdje prebacuje u umjetnički rad koji govori o tvornicama. Posjetitelji tako nisu pasivni promatrači gotovog djela, oni su uključeni u sam proces njegova nastanka. Kroz participaciju u umjetničkom projektu autor podsjeća da se iza napuštenih zgrada tvornica kriju i napušteni radnici te njihove obitelji.

2

4
Aleksovski je rad posvetio svojim roditeljima. Za njega je je ovo osobna obiteljska priča. Rođen 1989. i sam je odrastao u doba tranzicije a njegovi roditelji su bili radnici nekih od tvornica koje autor sada donosi u crtežu. Sam o tome priča ovako: “Ja sam odrastao u vrijeme društvene tranzicije i privatizacije kroz koju su prošle kako tvornice tako i radnici. Odrastao sam s problemima s kojima se kolektivno suočavao cijeli grad, a individualno i moji roditelji. Oni se svakodnevno prisjećaju tih vremena i u jednom trenutku sam shvatio da ono što ja kao umjetnik mogu učiniti za njihovu bol, te tako i za bol cijele njihove generacije, je da napravim djela s koji bi mogao barem pokušati da ublažim ili preokrenem negativne posljedice ovog procesa tako da sugeriram da su tvornice imale neke pozitivne aspekte koje treba zapamtiti.

1
Izbjegavajući kroniku propasti samih tvornica, kojom je i danas ispunjena makedonska svakodnevnica, prikazi tvornica kod Aleksovskog vidljivi su znak društvene traume povijesnog neuspjeha jednog sistema. Ta trauma se oslobađa kroz sam proces nastanka rada koji stavlja naglasak na participaciji te se slika tvornice oslobađa negativne uspomene. Uspomena tako postaje pozitivna, a participacija se sama nameće kao model društveno odgovornog djelovanja, bilo da se radi o stvaranju umjetnosti ili pronalaženju novih društvenih modela.

Prva javna prezentacija postera Tvornice održat će se u petak, 14. ožujka u Centre de Documentation, Fonds Régional d’Art Contemporain u Marseilleu. Ostale radove Darka Aleksovskog možete vidjet na autorovm blogu.

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektoničkih medija