‘Concrete’ Ready-to-Wear

Na Pariškom tjednu mode 2012 prikazana je prva „betonska“ modna kolekcija. Autori su Katlin i Andras Ivanka, osnivači dizajnerske firme za beton IVANKA.


Razvoj modne kolekcije trajao je dvije godine, a rezultati možete vidjeti na slikama u prilogu.

Kolekcija je nazvana „Concrete Genesis“, a razvijena je kroz nove mogućnosti materijala bazirane na estetskim kvalitetama betona koji se koristi kao tekstil. Cilj kolekcije je predstaviti krhku i čvrstu stranu svih žena s naglaskom na njihovu osobnost. „ Naš cilj je dočarati suprotnost spolova kroz različite oblike i materijale igrajući se kontrastima između čvrstog betona i mekane tkanine.“, kaže Katlin Ivanka. Gledajući njihovu kolekciju odjeće ne može se ne primijetiti arhitektonski utjecaj na oštrim linijama i kutovima odjevnih elemenata.

Kolekcija se sastoji od manjih i većih torbi te kućišta za I-pad. Manje Zip torbe zapravo su primjeri mini modela čvrstih i mekih završnih obrada. Vanjska površina torbe čvrsta je površina betona, dok je unutrašnjost meka tkanina, što nas podsjeća na odnos fasade i interijera objekta. Čisti pravokutni betonski oblik i sirovi dizajn predstavlja jednostavnost ove kolekcije. Prvenstveno je dan naglasak materijalu i njegovoj fleksibilnosti, tako da je cijeli koncept uzdignut na drugi nivo.

Više o kolekciji i drugim elementima pogledajte na ovdje.