Goli otok: Arheološko smeće ili politički folklor?