Kerumovo smetlište na Marjanu

Društvo Marjan danas se očitovalo povodom stvaranja deponija na Kašteletu u Park šumi Marjan javnim priopćenjem za javnost koje objavljujemo u cijelosti:

“Na šumskom zemljištu iznad plaže Kaštele, u šumi istočno od Crikvina – Kaštilca, u zaštićenom području Park šume Marjan, deponirana je veća količina zemlje, građevinskog otpada, kao i građevinskog materijala, jalovine i kamenog agregata. Kako smo informirani od strane Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan, radi se o privremenom deponiranju zemlje i to na zamolbu investitora Željka Keruma, koji izvodi radove u svojoj kući i koji se obvezao da će predmetnu lokaciju vratiti u prvobitno stanje. Dakle, ovaj zahvat odvija se uz znanje i suglasnost Javne ustanove.

1

2

Sudeći po izjavama odgovorne osobe Javne ustanove, ravnatelja Roberta Koharevića, radi se o svjesnom dopuštanju izvođenja nedozvoljenih zahvata u zaštićenom području Park šume Marjan i to od strane odgovorne osobe Javne ustanove, ustanove koju je osnovao Grad Split upravo za zaštitu Park šume Marjan od ovakvih i sličnih zahvata. Temeljna statutarna i zakonska djelatnost Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan, jest zaštita Park šume Marjan.

3

4

Osim što se zemljište nalazi u Park šumi Marjan, isto se nalazi u obuhvatu zaštićenog kulturnog dobra “Kulturno povijesne cjeline priobalnog pojasa gradskog predjela Meje u Splitu”, što znači da se radi o dvostruko zaštićenom području.

Unatoč svemu, ravnatelj Javne ustanove dopustio je deponiranje otpadnog materijala na dvostruko zaštićenom šumskom zemljištu i to otpadnog materijala koji je dopremljen iz područja koje nije pod zaštitom te tako svjesno i usmjereno dopustio devastaciju zaštićenog područja što je nedopustivo, pa makar to bilo privremenog karaktera. Ovakvo postupanje, ne da nije u skladu sa zakonskim odredbama, nego nije u skladu s elementarnim pravilima civiliziranog ponašanja u urbanim sredinama.

5

6

Ovo je samo još jedan dokaz da čelni ljudi Javne ustanove ne provode ono za što su osnovani i uopće ne shvaćaju višestruku važnost Park šume Marjan za građane Splita, kao i potrebu i obvezu zaštite svakog njenog dijela.
Podsjećamo da je primarni zadatak gradske uprave, pa tako i Javne ustanove, zaštita javnog interesa, a ne udovoljavanje interesima utjecajnih pojedinaca.
Kako se radi o ataku na najznačajnije vrijednosti našeg Grada, od nadležnih gradskih tijela, počevši od Gradonačelnika, očekujemo adekvatnu reakciju i očitovanje, kao i sankcioniranje osoba odgovornih  za ovaj neprimjeren i neprihvatljiv čin.

Upravni odbor Društva Marjan

Na znanje:
– gradonačelnik Ivo Baldasar,
– dogradonačelnik Goran Kovačević,
– predsjednik Gradskog vijeća Boris Čurković,
– pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru Siniša Kuko,
– pročelnik Upravnog odjela za komualno gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić,
– predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan Goran Kotur”

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektoničkih medija