Lov na divlju gradnju

Inicijativa Za Marjan ide dalje i ove subote, 16. travnja (okupljanje je ispred Osnovne škole Marjan u 9:45) organizira fotosafari ‘‘Čudo u marjanskoj šumi’‘ na splitskome omiljenom brdu. Neće aparatima hvatati životinjice koje se slobodno kreću Marjanom, a ni one koje su u groznim uvjetima zatočene u marjanskome zoološkome vrtu, nego divlju gradnju i, kako kažu, ”divljoj sličnu gradnju” na  Marjanu.

Generalnim planom je zabranjena gradnja unutar granica park šume, ali se gradi uz samu granicu park šume, ali i preko te granice na sjevernim i južnim padinama Marjana. Što je sve pak do sada izgrađeno u toj zoni, obići će se i fotodokumentirati na safariju, koji je svojevrsna parodija na turistička razgledavanja.


* kuća s bazenom i golf terenom Tonija Kukoča unutar Park-šume Marjan

”S ovu i onu stranu Marjana, s juga i sjevera, marni je splitski čovjek, uz podršku vizionarske politike, pokorio divljinu. Danas, nakon što su tri generacije uspješno pokorile i svladale negostoljubivu šikaru, možemo se diviti njihovu jedinstvenu podvigu. Pod Kosom, gdje nekad nije bilo ničeg, sada se ponosito koče vile eklektičnog stila s brižljivo kovanim stilskim ogradama i fasadama u probranim bojama fasadeksa. Kod Vodovoda – na mjestima gdje su prijeteće vjeverice danomice ugrožavale najbliže varošku kuće – danas pogibelji više nema, jer je priroda ukroćena, a umjesto nje tamo je naselje urbanih vila. Na divljim plažama, čije je beskorisno žalo nekoć oplakivao tek suri jadranski val, danas su pomno oblikovani kafići od visoko-estetski dizajniranog lima, plastike i ternite. Ono što je jučer bila divljina bez utržive komercijalne koristi, danas je privedeno svrsi na ekonomsku dobrobit našeg običnog čovjeka”, poručuju iz Inicijative Za Marjan.


* Svježi primjer bespravne gradnje unutar Park-šume Marjan (Supilova ulica)