Natječaj za izradu suvenira

Grad Mali Lošinj i Lošinjski muzej  raspisuju natječaj za izradu suvenira. Tema natječaja je povijesno razdoblje antike i brončana statua Apoksiomena.
Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i/ili otoka Lošinja, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija (foto-audio-video dokumentacija). Materijal za izradu suvenira treba biti prirodan, ekološki prihvatljiv (keramika, kamen, metal, drvo, tekstil, staklo, papir i drugo). Prijedlozi mogu biti umjetničko-obrtnički proizvodi, rukotvorine, tiskovine, multimedija. Prijavljeni suveniri mogu biti predmeti umjetničke i/ili uporabne vrijednosti.2

Svaki autor može dostaviti više prijedloga. Autor treba dostaviti suvenir u originalnoj veličini i materijalu, u primjerenom pakiranju i sa sljedećim podacima:
– naziv suvenira;
– kratko obrazloženje ideje tj. priču o suveniru;
– naziv materijala izvedbe;
– okvirna cijena izvedbe.

Pravovremeno prispjele radove ocjenjivat će Stručno povjerenstvo imenovano od strane Grada Maloga Lošinja i Lošinjskog muzeja. Kriteriji za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta, prezentacija, estetika, skladnost, ekologija, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i/ili otoka, tehnička izvedivost i ekonomska pristupačnost proizvoda.

Stručno povjerenstvo će nagrađenim autorima dodijeliti pravo korištenja zajedničkog žiga Apoksiomena bez naknade na vrijeme od 5 godina.Predviđena je mogućnost da se s nagrađenim autorima kao i autorima koji su stekli pravo korištenja zajedničkog žiga Apoksiomena, koji sami proizvode suvenire, potpiše poseban ugovor za realizaciju izrade suvenira.

Ako stručno povjerenstvo odluči da nijedan od prispjelih radova ne udovoljava kriterijima natječaja zadržava pravo da ne izaberu nijedno rješenje. Ukoliko se naknadno utvrdi da je suvenir plagijat, raskinut će se ugovor o korištenju zajedničkog žiga Apoksiomena.

Prijedloge suvenira treba dostaviti do 15. siječnja 2014. na adresu: Lošinjski muzej,V.Gortana 35, 51550 Mali Lošinj, s naznakom: Za natječaj za izradu suvenira.

Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratiti će se autorima/proizvođačima. Grad Mali Lošinj i Lošinjski muzej imaju pravo da odabrane suvenire koriste u vlastitim promidžbenim aktivnostima. Grad Mali Lošinj i Lošinjski muzej zadržavaju pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim sudionicima natječaja u pisanom obliku, te objavljena sa službenim Internet stranicama Turističke zajednice grada Malog Lošinja i Grada Malog Lošinja. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.