Štajge za sva vremena

Negdje duboko u urbanom tkivu grada, skriveni od očiju šire javnosti, nalaze se prostori “direktnih gesti, besramnog diskursa i otvorene transgresije”. Te riječi koristio je Michel Foucault opisujući vrijeme prije nego je seksualnost izgovorena, uvedena u pravni, znanstveni i medicinski diskurs. Prostori koje danas možemo opisati tim riječima mjesta su koja je zajednica muškaraca koji traže seks s drugim muškarcima odabrala kao prostore vlastite socijalizacije unutar urbanog tkiva. U tim prostorima, kolokvijalno zvanim štajgama, paralelno sa sadašnjošću egzistira i to drugo predmoderno vrijeme. Izgovorena seksualnost ove prakse smjestila je s one strane normi kao devijantne, nenormalne i bolesne.

Ipak, ove partikularne prakse svakodnevnice “panoptička uprava” nije uspjela nadzirati i eliminirati. Unutar strukturiranog i totalizirajućeg tkiva grada one su pronašle svoje mjesto u skrivenim procijepima dominantnog diskursa, zaboravljenim i odbačenim mjestima urbanog tkiva. Proturječne i prikrivene, ove prostorne prakse svakodnevnice rezultat su otpora strukturama moći jedne zajednice.

2

*štajga, Split Dva

5

*štajga, Split Dva

4

*štajga, Split Dva

Društveni odnosi te zajednice temelje se na seksualnosti, koja je ujedno i odrednica prostora u koje zalazi ovaj projekt. U istraživanju štajgi projekt slijedi distinkciju koju uvodi Michel de Certeau. Od običnih mjesta, štajge prostorima čine upravo prakse svakodnevnice koje zajednica korisnika, praktičari tu realiziraju. Kao temeljni oblik iskustva grada na tom nivou De Certeau navodi korake, hodanje, lutanje. Ako hodanje zamijenimo cruisanjem zalazimo u područje praksi svakodnevnice cruising kulture. Hodanje vodi do susreta, susret do interakcije. Prateći taktike ovih praktičara razabire se kako povijest prakse tako i prostori koji one oblikuju.

6

*štajga, Split Dva

3

*štajga, Split Dva

U suradnji s udrugom Kontraakcija, tokom 2014. godine kolektiv queerANarchive iz Splita proveo je istraživanja štajgi u Zagrebu i Splitu. U lipnju je tako održana prva Cruising ekspedicija u Zagrebu. Grupica zainteresiranih sudionika, predvođena Vladimirom Tatomirom iz udruge Kontraakcije, usmjerila se na detektiranje intenziteta korištenja prostora na osnovu materijalnih ostataka koje ovi praktičari ostavljaju za sobom. Tom prilikom obrađene su tri sonde iz dvije različite zone s područja Jaruna koje su prepoznate kao zone većeg intenziteta cruising aktivnosti, te je prikupljen veliki broj artefakata s površinskog sloja. Koristeći se slijepim kartama izrađenim po predlošku koji je jedan od sudionika izradio na osnovu vlastita iskustva, te GPS aplikacijama na mobitelima, sudionici su mapirali putanje kojima se praktičari kreću, točke njihova susreta te zone seksualnih aktivnosti. Prikupljene podatke kartografski je naknadno obradio arhitekt Antun Sevšek. Tako nastale karte naglasak stavljaju na praksama svakodnevnice koje se tu odvijaju a kartografsku podlogu do određene granice čine neprepoznatljivom uvažavaju princip diskrecije koji je nastao kao dogovor zajednice korisnika prostora.

7

8

*Split cruising, final Artboard

Ista metodologija primijenjena je i na splitskim Cruising ekspedicijama, održanim tokom listopada. Splitsko istraživanje je provedeno na lokalitetima kod hotela Split i na Turskoj kuli. Obrađeni skupljeni materijalni ostaci cruising kulture, zajedno s kartama, fotografijama i video zapisima biti će predstavljeni na izložbi Međuprostori [pederluka]. Izložba je zamišljena kao začetak umjetničko – istraživačkog arhiva koji donosi informacije o jednoj nevidljivoj i marginaliziranoj, ali svejedno unutar grada prisutnoj i bogatoj kulturi.

9

10

*Split cruising, final Artboard

Ali štajge nam na kraju nisu zanimljive isključivo zbog seksualnosti koja se tu prostorno realizira. U vrijeme neoliberalnog upravljanja gradom, što prati i normalizacija LGBT zajednice pod istim okriljem, štajge postaju prostorna metafora otpora sistemskom urbanizmu koji eliminira sve što mu nije funkcionalno i rentabilno. U tom smislu štajge odbacuju kategorije javnog i privatnog, te u razmišljanje o urbanom prostoru uvode kategorije zajednice i zajedničkog.

1

Izložba Međuprostori [pederluka] se otvara u petak, 20. veljače u LGBT Centru Zagreb te 23. veljače u Galeriji Praktika u Splitu. Prezentacija projekta održati će se i 21. veljače u Filodramatici u Rijeci. Projekt je realiziran kroz partnerstvo kolektiva queerANarchive, udruge Kontraakcija i Queer Zagreba, a financijski ga podržava Ministarstvo kulture RH, Grad Split i Grad Zagreb.

Karte: Antun Sevšek
Fotografije:Tonči Kranjčević Batalić