Zašto je nužno povećati broj sati likovnog obrazovanja u školama?