Uloga domaćeg dizajna u nezavisnoj kulturi

Promocija knjige „Dizajn i nezavisna kultura“,  koju su uredili Dea Vidović i Maroje Mrduljaš održat će se u četvrtak, 28. listopada, u 19 sati u Muzeju za umjetnost i obrt u okviru „Izložbe hrvatskog dizajna 0910“. Knjigu će na promociji, uz urednike, predstaviti Dario Dević, Antonija Letinić i Hrvoje Zivčić, koji su sudjelovali u procesu njenog nastanka.

Budući da se dizajn pokazao kao važan partner nezavisnoj kulturi, bilo je važno ispitati njihovu vezu, smatraju autori. Publikaciju otvara tekst „Nezavisna kultura u Hrvatskoj (1990-2010)“ Dee Vidović u kojem, bez namjere da napravi sveobuhvatan uvid u razvojne aspekte nezavisne kulture, pokušava naznačiti tijek njenog razvoja te ponuditi na daljnju nadopunu svoja, ponegdje i vrlo subjektivna, panoramska i problemska razmatranja i analize značenja i uloge rada ovog kulturnog polja.

Maroje Mrduljaš u tekstu „Dizajn i nezavisna kultura“ analizira inovativne i istraživačke koncepcije i estetike u dizajnu vizualnih komunikacija u području alternativnih, progresivnih i nezavisnih društvenih, posebno kulturnih praksi, u periodu od sredine 1980-ih do danas. Riječ je o periodu kada dizajnerska disciplina doživljava ekspanziju kao društveni fenomen, ali i prolazi kroz fazu strukovne konsolidacije. U nastojanju da se prostor otvori i samim praktičarima dizajna, publikacija donosi niz razgovora s dizajnerima i dizajnericama, nastojeći zahvatiti nekoliko generacija od 1980. do danas – Željko Serdarević, Dejan Kršić, Dejan Dragosavac Ruta, Močvara dizajn tim – Slobodan Alavanja, Igor Hofbauer i Darko Kujundžić, Damir Gamulin Gamba, Dora Bilić i Tina Muller, Dora Budor i Maja Čule te Rafaela Dražić.

Publikaciju su dizajnirali Dario Dević i Hrvoje Živčić, nastala je kao dio projekta „In Focus of Kulturpunkt.hr. Let’s Talk Art, Design & Media — Critics or Analytics“.  Projekt je, između ostalog, zamišljen i kao arhiv ideja i praksi nezavisne kulture od 1990. do 2010. godine, a temeljen je na činjenici da kulturni i umjetnički projekti, organizacije, autori i umjetnici čiji se rad smatra inovativnim, istraživačkim, progresivnim i emancipatorskim, nisu dobili zadovoljavajuću medijsku recepciju niti kritičku refleksiju. Projekt nastoji stvoriti arhivu raznih umjetničkih, kulturnih i aktivističkih praksi nezavisne kulture te pridati važnost njihovim gledištima i afirmirati njihovo još uvijek nedovoljno preispitano iskustvo. Drugim riječima, ključna namjera je stvaranje korpusa znanja, iskustva i informacija koji će biti trajno dostupni na portalu Kulturpunkt.hr, a koji će moći poslužiti za daljnja razmatranja, analiziranja i istraživanja kulture, kulturnih praksi, političkih intervencija kroz umjetničke prakse i slično.

Publikaciju su objavili su Savez udruga Klubtura i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva u partnerstvu s izdavačkom kućom UPI2M BOOKS.