Favelizacija plaže na Žnjanu neprihvatljiva

Potaknuto brojnim pritužbama građana, ali i svojih članova, Društvo arhitekata Splita održalo je jučer konferenciju za novinare na temu nezakonite i stihijske gradnje na žnjanskoj plaži, zbog koje popularno splitsko kupalište izgleda kao favela.

DAS otprije dva mjeseca ima novo predsjedništvo, a ovo je prvi puta da je to strukovno udruženje službeno reagirao na splitski komunalni nered, koji je za mandata aktualnog gradonačelnika Ive Baldasara poprimio epske razmjere.

3

Žnjan, foto: Cropix

Novi predsjednik Društva arhitekata Split Dragan Žuvela se na konferenciji osvrnuo na medijski istup splitske komunalne službe u kojem je navedeno da komunalno redarstvo nema ovlasti djelovati na Žnjanu. Objasnio je da je člankom 44. stavka 1. Zakona o građevinskoj inspekciji definirano da komunalni redar u slučaju gdje nije ovlašten postupati, dužan o tome promptno obavijestiti nadležno tijelo.

9

Anita Karaman, Dragan Žuvela, Berislav Lukšić, foto: STav

“Koncesije su izdane na temelju plana redovnog upravljanja, unutar kojega je definirano da Služba za komunalno održavanje Grada Splita vrši nadzor i djeluje koordinirano s komunalnim društvom Splitska obala, policijom, Lučkom kapetanijom, građevinskim inspektoratom i ostalim nadležnim tijelima.

Stihijska gradnja na Žnjanu je pravno –političko pitanje koje se mora rješavati na nivou nadležnih tijela i lokalne samouprave, jer svima je jasno da je ova situacija neprihvatljiva za sve aktere, ne samo iz strukovne, već i građanske, civilizacijske perspektive“, kazao je Žuvela.

4

Radovi na Žnjanu: plažni ugostiteljski objekti prema Zakonu o pomorskom dobru moraju biti montažni, maksimalne površine do 12 četvornih metara.

Na Žnjanu je mnogo toga sporno. Podsjetimo, Grad već godinama dodjeljuje koncesijska odobrenja za četiri gradske plaže, ali ne putem javnog natječaja, već po odobrenju Vijeća za koncesijska odobrenja, u kojem sjede dogradonačelnici Aida Batarelo, Goran Kovačević, Damir Čosić Roda ispred Splitsko – dalmatinske županije te Mario Sičić i Ivica Vuletić iz Lučke kapetanije. Oni tako imaju diskrecijsko pravo izdati koncesiju manje – više kome hoće, prema svome nahođenju.

8

Tu je i Plan upravljanja pomorskim dobrom, kojega donosi gradonačelnik, a koji propisuje koji sadržaji mogu ići na plaže, ali za razliku od uobičajene prakse ne definira njihov broj. U tome dokumentu u rubrici “Količina”, piše – po zahtjevu, što znači da gradonačelnik može po svom nahođenju odobriti broj ležaljki, štandova i drugih sadržaja koji mogu na plažu, a što i kako Ivo Baldasar odobrava dobro znaju svi koji su barem jednom bili na Žnjanu.

Također, plažni ugostiteljski objekti prema Zakonu o pomorskom dobru moraju biti montažni, te maksimalne površine do 12 četvornih metara, a neki ugostitelji na Žnjanu su napravili višekatne objekte s čvrstim temeljima, površine veće od 100 kvadrata.

7

Upitali smo Žuvelu hoće li DAS kao strukovno tijelo podići kaznenu prijavu protiv Grada zbog evidentnog kršenja zakona, no on je otklonio tu mogućnost, rekavši da DAS ne obavlja policijski posao.

“Detaljni plan uređenja (DPU) postoji, jasno su definirane markice za moguću gradnju, ali stanje ne terenu bitno je drugačije. Ta situacija mogla se izbjeći, jer GUP predviđa da se natječajem može doći do novog plana. Grad je radio te izmjene 2014. godine, ali njima nije obuhvaćen Žnjan.

Sadašnja situacija na Žnjanu pokreće i pitanje i na nacionalnom nivou: čemu je služila opća legalizacija nezakonito izgrađenih građevina kada se situacija ponavlja. Umjesto najavljene sanacije kao postprodukta legalizacije, klizi se u obrnuti smjer”, zaključio je Žuvela.

5

 

Uz Žuvelu, na konferenciji za novinare bili su Berislav Lukšić i Anita Karaman, članovi novoizabranog predsjedništva DAS-a. Pozivu usprkos, na konferenciji se nije pojavio nijedan predstavnik Grada Splita.

 

Foto: Jakov Prkić / EPH

 

Tekst je prenesen s portala STav.