Prošetajte budućim parkom samoniklog bilja

Završna šetnja programa Tromostovlje projekta Ars Publicae (Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja) održat će se u subotu, 14. studenoga 2015., a ciljani prostor je šuma i šikara na dijelu inundacijskog sustava na lokaciji ušća potoka koji se ulijevaju u Savu kod Jaruna, u blizini bivšeg Savskog kupališta.

Šetnju će voditi Saša Šimpraga, a sastanak je na sjevernom kraju Savskog mosta u 11 sati. Sad kad više nema lišća, lokacija je prohodnija.

6

Osim kao značajni eko-sustav na zagrebačkim obalama Save i moguća ekstenzija Jaruna, ciljani prostor moguća je lokacija za realizaciju ideje Parka autohtonih vrsta (o čemu smo pisali ovdje).

Prijedlog podrazumijeva jednostavno aktiviranje sada zarasle i nedostupne šikare kao specifičnog javnog parka na način da se šikara ne narušava, već da se kroz nju provede osnovna mreža šetnica s klupama kako bi prostor bio dostupan za javnost.

Šetnji će prethoditi predstavljanje rada Saše Šimprage naslovljenog “Peron 4” koji će biti izveden kao privremena intervencija na istoimenom peronu autobusnog terminala na okretištu kod Savskog mosta (na Savskom trgu) u subotu, 14. studenoga 2015. u 10:30 sati. Rad tematizira putovanja.
5

Fotografije: Saša Šimpraga

Sve ostale intervjue, tekstove i aktivnosti nastale u okviru projekta Ars Publicae na temu zagrebačkog Tromostovlja pronađite ovdje.

Nositelji projekta Ars Publicae u 2015. godini je Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII).