Trogirani traže obnovu i otvaranje parka Garagnin

Predstavnici Građanske akcije Trogir (GAT) jučer su na nadležna gradska tijela grada Trogira predali peticiju s konkretnim zahtjevima za obnovu, otvaranje i redovito održavanje parka Garagnin Fanfogna.

Peticiju supotpisuje nekoliko stotina građana i stručnjaka iz Trogir i cijele Hrvatske te niz strukovnih udruženja kao što su Društvo za zaštitu kulturnih dobara Trogira – Radovan, Društvo arhitekata Šibenika, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata te projekt Motel Trogir, 1POSTOZAGRAD itd.

Park Garagnin Fanfogna je spomenik kulture RH i jedan od najvažnijih povijesnih perivoja u Dalmaciji i Hrvatskoj.
Park se redovito ne održava od 1990-ih godina te je uglavnom zapušten i ispunjen otpadom. Antički spomenici porazbacani su po podu.
Aktualni planovi da se park uredi postoje, ali se još nisu realizirali niti se zna kada će doći do realizacije.

Incijativa ističe da rad na planovima velike obnove parka ne isključuje redovito održavanje parka koje sada izostaje te njegovo otvaranje za javnost sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
Park se nalazi u središtu Trogira.

 

Točne zahtjeve i popis podrški možete vidjeti ovdje.

Građanska akcija Trogir – GAT je neformalna aktivistička grupa koja se volonterski bavi poboljšanjima Trogira. GAT nastoji potaknuti lokalni angažman na pitanjima od javnog interesa s ciljem razvoja demokratskih procesa i građanske participacije u odlukama koje se tiču javnih dobara i upravljanja gradom. Grupa je osnovana 2017. godine.

Aktivnosti GAT-a mogu se pratiti ovdje.