“Češka vila” budućem investitoru uz mogućnost građenja i koncesiju na pomorskom dobru od 50 godina