Fabrisova zgrada Dalmacijavina postala trajno zaštićeno kulturno dobro