Natječaj za signalizaciju dva modernistička spomenika kulture u Dalmaciji

Povodom Europske godine kulturne baštine 2018., projekt Motel Trogir Udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze raspisuje natječaj za dizajn vizualnog znaka (loga) i info-signalizacije za dva modernistička objekta u Dalmaciji: za Motel Soline u Trogiru arhitekta Ivana Vitića iz 1965. ( o čemu smo pisali ovdje i ovdje) i Dječje lječilište Krvavica u Krvavici arhitekta Rikarda Marasovića iz 1962. – 64 ( o čemu smo pisali ovdje).

Sukladno načelima Europske godine kulturne baštine koja uključuju “poticanje građana na istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe, njenu afirmaciju, razumijevanje i zaštitu kao jedinstvenih vrijednosti te promišljanje o mjestu koje kulturna baština zauzima u svakodnevici”, cilj natječaja je oblikovati jedinstveni vizualni znak (logo) svakog pojedinog objekta i prateće legende koja bi sadržavala osnovne informacije o građevini.

 

Dječje lječilište Krvavica u Krvavici arhitekta Rikarda Marasovića iz 1962. – 64.

 

Signalizacijom se doprinosi osvješćivanju javnosti o važnosti ciljanih objekata turističke i lječilišne namjene, a koji imaju status spomenika kulture RH i u stanju su propadanja.

“Turizam je (bio) jedan od najvažnijih medija postizanja brzog i potrebnog razvoja tadašnje jugoslavenske jadranske regije.
Ambiciozan cilj – i pritisak – osmišljavanja razvojnih programa obimnih kvantiteta te instrumenata njihove provedbe predstavljao je velik izazov.
Arhitektonsko oblikovanje, uređenje krajobraza, uslužna i cestovna infrastruktura, koji su nastali u tom procesu i danas su od temeljnog značenja za hrvatsku obalu.” (Dafne Berc)

Mnogi od tada nastalih objekata još uvijek rade i novim vlasnicima donose profit, dok su drugi izloženi “strategijama propadanja”, uslijed tranzicije i netransparentne privatizacije, što je zadesilo upravo i motel Ivana Vitića u Trogiru i remek-djelo Rikarda Marasovića u Krvavici.

Oba objekta su tek unazad nekoliko godina re-afirmirana kao iznimna arhitektonska ostvarenja te odnedavno imaju i formalni status spomenika kulture RH koje su stekla slijedom građanskih inicijativa (Platforma 9,81, Motel Trogir) prepoznatih od lokalnih konzervatorskih odjela Ministarstva kulture.

Motel Soline u Trogiru arhitekta Ivana Vitića iz 1965.

 

Primjeri utoliko predstavljaju i sinergiju civilnog i institucionalnog djelovanja na očuvanju kulturne baštine. Novostečeni statusi spomenika, međutim, nisu rezultirali obnovom objekata, a ovaj natječaj nastoji još jednom skrenuti pažnju na njihovu važnost u kontekstu ne samo modernističke arhitekture već i kao sastavnog dijela ukupnosti hrvatske i europske graditeljske baštine.

Registar spomenika kulture Republike Hrvatske trenutno sadrži 71 objekt izgrađen u drugoj polovici 20. stoljeća.

Natječajem tematiziramo odabrane objekte u srednjodalmatinskom području, kao ishodišnom prostoru projekta, a obuhvaćamo građevine koje su već niz godina posredno ili neposredno dio aktivnosti projekta Motel Trogir.

Odabrana rješenja bit će implemenirana u fizičkom prostoru ciljanih objekata tijekom Europske godine kulturne baštine 2018.

 

Uvjeti natječaja:

– na natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani,
– jedan autor može priložiti po jedno rješenje za svaki objekt,
– rješenja trebaju uključivati vizualni znak (logo) objekta i dizajn i oblikovanje pratećeg teksta legende/info-teksta,
– rješenja trebaju predstavljati inovaciju u odnosu na postojeću signalizaciju spomenika kulture, a otvorenom ostaje i mogućnost neuvriježenih načina signalizacije,
– ukupni proračun za svako pojedino rješenje ne treba prelaziti 2 000 HRK,
– predložena rješenja u svom tehničko-izvedbenom aspektu trebaju biti održiva i ekološka (trajni materijali) budući da će se postavljati u otvorenom prostoru,
– rješenja trebaju biti samostojeći elementi, odnosno ne traže se rješenja koja se apliciraju na same objekte (no npr. signalizacija se može fiksirati na okolna rasvjetna tijela i slično),
– natječajne prijedloge potrebno je poslati u jpg formatu (skicu, opis, tehnički opis do maksimalno 1 kartice teksta).

 

Početak natječaja: 26. veljače 2018.

Rok za predaju natječajnih radova: 2. travnja 2018.

Nagrada: odabranim prijedlozima bit će isplaćeno 2 000 HRK neto za svako idejno rješenje.

Prijedloge će odabrati članovi tima projekta Motel Trogir: Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićin i Saša Šimpraga

Pitanja i natječajni radovi se šalju na: slobodne.veze@gmail.com

 

Projekt Motel Trogir posvećen je istraživanju, kritičkoj (re)evaluaciji i afirmaciji modernističke arhitektonske baštine Hrvatske i šire.
Više o projektu Motel Trogir: ovdje i ovdje.

 

O objektima:
Motel Soline (originalno Motel Sljeme), arhitekt Ivan Vitić, 1965. : ovdje.
Dječje lječilište u Krvavici, arhitekt Rikard Marasović, (izgrađen1963.-1964.): ovdje i ovdje.