Natječaj za umjetničku intervenciju na kompleksu Koteks Gripe u Splitu