Umjetničke intervencije pozivaju na obnovu baštine