Volonteri Dragodida izgradili niz suhozida

Udruga Dragodid jedan je od nositelja nematerijalnog kulturnog dobra – umijeća zidanja “u suho”, a kao inicijativa fokusirana na proučavanje i primjenu tehnika, materijala i struktura predajnog (narodnog, tradicijskog) graditeljstva na našem kršu (o čemu smo pisali ovdje), postigla je značajna priznanja (više ovdje), a ključan je njen doprinos u kandidaturi suhozida za upis na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalnih dobara čovječanstva (o čemu smo pisali ovdje).

Udruga je vrlo aktivna tijekom ljetnih mjeseci, kada organiziraju suhozidne graditeljske radionice i na taj način populariziraju suhozidne tehnike gradnje.

16

Potrebišća, foto: Nevena Kereš

Tako su i ovog ljeta održali sedmu po redu radionicu u napuštenom ljetnom selištu Petrebišća iznad Mošćeničke Drage, smještenom u udolini ispod glavnog hrpta Učke.

5

Potrebišća, foto: Nevena Kereš

Međunarodni volonterski kamp Potrebišća održao se od 30. srpnja do 7. kolovoza, a sudionici su osim svladavanja osnova zidanja na suho, obnove kamenog krova kuće (preslagivanja postojećih i upotpunjavanja novim pločama krovišta koje prokišnjava) i sakupljanja gradivnih materijala iz okolice (sakupljanja i obrade borove građe, “branja” kamenih ploča iz kamenoloma), imali priliku slušati predavanja i razgovore o ruralnom graditeljskom naslijeđu.

9

Potrebišća, foto: Nevena Kereš

 

Još jedna radionica održala se prošlog vikenda, od 27. do 28. kolovoza, pokraj sela Milohni u Općini Viškovo, kada su volonteri obnovili suhozid unutar lokve (kalića) Kapitovac.

Kalić su u dubokoj vrtači izgradili i koristili stanovnici obližnjih sela Milohni, Jugi i Kapiti zbog velikih potreba za vodom za napoj stoke. Nepropusni sloj gline onemogućuje otjecanje vode, a suhozid sa stepenicama služi lakšem pristupu.
Suhozid je u području pojilišta na nekoliko mjesta razrušen, a dio kamena je završio na dnu lokve.

 

2

Kapitovac, foto: TZ Viškovo

No to nije sve, Dragodid priprema još jednu radionicu u rujnu. U Milni na Braču će se od 3. do 10. rujna 2016. održati Eko festival.

U okviru festivala će se graditi kućica s drvenom konstrukcijom koristeći bale slame i vapnenu žbuku kao izolaciju. Jedinstvena prilika za naučiti raditi s tri prirodna materijala u inspirativnoj atmosferi imanja udruge Gea Viva.

1

Foto: Dragodid

 

Izgradnju će voditi Sabine Engelhardt, stolarka i arhitektica s višegodišnjim iskustvom u vođenju radionica i projekata gradnje.

Naknada za radionicu je donacija, a cijena kampiranja je 50 kn/noć.
Informacije i prijava: sabine@geaviva.net, 099 749 37 11.

 

U nastavku pogledajte fotogaleriju s radionice u Potrebišćima.

6

10

3

5

10

13

15

11

14

7

4

12

17

8

18

 

Fotografije: Nevena Kereš (radionica Potrebišća), Udruga Dragodid, TZ Viškovo